Løv dekker fortau og sykkelvei langs Colletts Gate. Foto: Vilde Sofie Einan

Vått løv gir utfordringer for syklister

Flere sykkelveier i Oslo er dekt av løv og gjør det utfordrende for syklister å ferdes. Bymiljøetaten sier de jobber med å feie veiene.
Onsdag, 4 november, 2020 - 12:42


Høstens fine farger har noen bakdeler. Foto: Vilde Sofie Einan 

Høsten har for lengst meldt sin ankomst, og løvet på trærne har sluppet taket og lagt seg langs veiene. De voldsomme regnmengdene gjør løvet på bakken vått og glatt. Dette merker spesielt syklistene. 

Mange sykkelveier er dekt med våte blader som gjør det utfordrende og farlig å sykle der. Samtidig satser Oslo kommune på sykkelveier og tilrettelegging for syklister slik at biltrafikken i byen vil minke.

Spesielt nå under Corona situasjonen anbefaler byrådet at befolkningen skal benytte seg av sykkel fremfor kollektivtransport. 

Forventer opprydding 

En stor del av Colletts gate har tilrettelagt en sykkelvei. Deler av denne sykkelveien er en av flere sykkelveier som er dekt av våte blader og kvister fra trærne. Bladene sammen med regnmengdene har skapt en glatt gjørme hvor det er tydelige sykkelspor. 

Syklister som sykler forbi forteller at de har irritert seg over mengden løv. Spesielt i bakker hvor man har høy fart, kan det by på farlige situasjoner. Syklistene kommenterer i forbifarten at kommunen bør rydde opp i løvet dersom de ønsker trygg ferdsel av syklister i byen. 


Syklister må sykle på veien på grunn av mengden løv på sykkelveiene. Foto: Vilde Sofie Einan

Arbeider med feiing 


“Takk for at du sykler” fra Oslo kommune. Foto: Vilde Sofie Einan 

Bymiljøetaten forteller at de kontinuerlig arbeider med å gjøre det trafikksikkert og sikre fremkommeligheten og miljøet for alle trafikantgrupper. Ifølge bymiljøetaten arbeides det med feiing av sykkelveiene, men det tar lenger tid nå på grunn av løvet. 

Leder av syklistforeningens lokallag i Oslo, Kari Anne Solfjeld Eid, forteller at de videresender klager til Bymiljøetaten. Eid forteller at Bymiljøetaten har en standard de jobber for å overholde, og stoler på at de vil fikse opp i løv-problemet så fort det lar seg gjøre. 

Både syklistforeningen og bymiljøetaten oppfordrer til å sende inn feil og mangler til bymelding.no for å hjelpe med å holde oversikt over ting som må rettes opp i. 

Emneord: