Etter hunngrisene er inseminert står de i fellesbinger med to og en halv kvadratmeter bevegelsesrom per gris. Fødebingene kan være mellom seks til åtte kvadratmeter. Foto: skjermdump av dokumentarfilm fra NOAH
Premiere på «Faktisk lovlig: Et innblikk i grisens liv.»

Verdens beste dyrevelferd?

NOAHs nye dokumentarfilm hadde premiere digitalt torsdag 19. november. Dokumentaren viser hverdagen til norske griser i den industrielle husdyrproduksjonen.
Tirsdag, 24 november, 2020 - 20:27

NOAHs nye dokumentarfilm hadde premiere digitalt torsdag 19. november. Dokumentaren viser hverdagen til norske griser i den industrielle husdyrproduksjonen.

Etter filmvisningen holdt NOAH webinar. Programmet innebar intervju med statssekretær Widar Skogan (KRF) etterfulgt av en politisk debatt med Solveig Schytz (V), Arne Nævra (SV) og Une Bastholm (MDG) ledet av Siri Martinsen, leder i NOAH.

Deretter var det en spørsmåls- og svarrunde med Siri Martinsen og agroøkolog Martine Henriksen Bogstad. Til slutt inviterte de forfatter og blogger Mari Hult, driver av matbloggen «Vegetarbloggen».


Første uke etter fødsel kan hunngriser fikseres. Fiksering betyr å sette mor i bås uten mulighet for å snu seg. Griseneungene kommer inn til mor for å die. Dette er for å forhindre at mor skal ligge i hjel ungene. Foto: skjermdump av dokumentarfilm fra NOAH

Dokumentarfilmen tar for seg følgende forhold:

  • Hvordan hunngriser kommer i brunst
  • Inseminering
  • Harde betong- og spaltegulv
  • Små bevegelesrom og binger
  • Fiksering av purker
  • Tannfiling av smågris
  • Kastrering- og ihjelslåing av smågris
  • Skader og sykdom på dyra
  • Aggresjon og vold mot dyra
  • Avlivning på slakteri med CO2-gass

Industriens mørke side

I dokumentarfilmen får man innblikk i livet til en industrigris. Filmen er delt opp i segmenter som tar for seg lovlige praksiser og behandling av gris.

– Men vi har brukt internasjonale eksperter i filmen og det er fordi det er de samme problemene som går igjen overalt i verden, inkludert Norge. Grisenes liv er stimulifattig og lidelsesfullt, forteller Martinsen etter visning av filmen.

Martinsen utdyper videre viktigheten i å få uttalelser fra eksperter, som kan grisens atferd og hva de blir frarøvet.

Bingene er små, og det er trangt om plassen. Miljøet er en blanding av flis, som suger opp urinen og avføring. Gulvene er harde, og dyra får liggesår og leddplager. Stress og lite stimuli gjør grisene aggressive og filmen viser klipp av slåssing, sykdom bitt- og andre skader.

­– Stresshormonene begynner å tære på immunsystemet og det svekkes. Det gjør grisen sårbar for infeksjoner og sykdommer. Dette er veldig vanlig blant dyr, inkludert mennesker, som er innestengt med kronisk stress, forteller en av filmens eksperter Lori Marino, nervofysiolog og tidligere adferdsforsker ved Emory universitetet.

 

Lovfestet med helsejournal for dyrene

Journalen har vært i kontakt med Mattilsynet og i en mail svarer seksjonssjef for dyrevelferd Torunn Knævelsrud følgende:

«Sykdom og skader hos griser skal dokumenteres. Det er lovfestet at dyreeiere skal føre helsejournal over dyrene, og legemiddelbehandling skal også rapporteres elektronisk til et nasjonalt register. Både dyreeier og veterinær må rapportere sykdom og sykdomsbehandling. Mattilsynet forvalter VetReg som er et register over medisinbruk hos produksjonsdyr. Alle som eier svin i Norge, skal være registrert hos Mattilsynet.

Mattilsynet følger med på slaktefunn, og unormal forekomst av sykdom eller skader vil føre til at vi følger opp besetningen. Dersom veterinærer, publikum, helsetjenesten eller andre varsler Mattilsynet om syke eller skadde dyr, vil vi også ofte gjennomføre tilsyn.»


Tannfilling på smågris gjøres når de er under 7 dager gamle. Mattilsynet forteller at det er for å redusere forekomst av sår på purker og unger. Foto: skjermdump av dokumentarfilm fra NOAH

Dødskammer

I dokumentaren opplyser NOAH om at over 90 prosent av norske griser som slaktes, bedøves ved kvelning med CO2-gass. Videre forklares det at CO2-gass trigger angstsenteret i hjernen på grisen, som fremkaller kraftige angstfølelser og panikk.

I eposten fra Mattilsynet forklarer de følgende:

«Alle metoder for bedøving av dyr før avlivning til slakt har sine fordeler og ulemper. Bedøving av griser med CO2 påfører dyrene tydelig ubehag i 10-15 sekunder før de mister bevisstheten.

Dette regnes likevel som den mest skånsomme avlivingsmetoden vi har nå. Fordelen er at grisene kan drives sammen i små grupper til avlivningskammeret, og at man har god tid til å gjennomføre stikking og avblødning (som er selve avlivningen) etter bedøvingen, uten risiko for at dyrene våkner opp igjen. Alternativet er elektrisk bedøving, der ett og ett dyr må drives til bedøvingsstedet og fikseres. Dette er svært stressende for grisen, som har sterkt flokkinstinkt. Bedøvelsen er også kortvarig, slik at risikoen for gjenoppvåkning før grisen er avblødd er til stede. Boltpistol brukes på store dyr, men er mindre hensiktsmessig når mange slaktegris skal bedøves og avlives raskt og effektivt.

Metoden med CO2 er tillatt ifølge avlivningsforordningen fra EU. Men det forskes på å finne andre metoder som er mindre belastende. Utfordringene ved andre gasser er bl.a. pris og sikkerhet for folk.»

NOAH opplyser om at alle filmopptak i dokumentarern er fra Norge (Unntak: bedøvingen av griser med CO2-gass, fra sanctuary og vilsvin ute i naturen).

Emneord: