Dette er skoleveien til flere barn i bydelen Gamle Oslo. Foto: Eline Feiring

Bydel Gamle Oslo får innspill på Facebook

Bydel Gamle Oslo la ut et Facebook-innlegg 13. januar, der publikum kunne komme med innspill om forbedringsmuligheter. Blant annet om trafikksikkerhetstiltak i bydelen.
Fredag, 15 januar, 2021 - 10:18


Trappen ned til undergangen. Foto: Eline Feiring

Saksbehandler Marianne Netland i bydel Gamle Oslo sier at rask respons er grunnen til at de velger å bruke sosiale medier.

– Da får vi respons fra publikum med en gang. Vi når jo ikke ut til alle, men får raske tilbakemeldinger. Det er en fordel i og med at dette skal til behandling i bydelsutvalget allerede i februar, sier Netland.

Netland forteller at dette er en fordel fordi det gir politikerne en ressursbank av saker som de kan jobbe videre med.

– Innspillene videreformidles til Bymiljøetaten, og det er de som bestemmer prioriteringer av sakene, sier Netland. 

Møkkete og skummel undergang

Eline Feiring er en av de som har kommet med innspill på Facebook. Der legger hun ved et bilde av den mørke undergangen fra Harald Hårdrådes plass.

– Det trengs sårt en oppgradering av den våte, møkkete, triste og skumle undergangen fra Harald Hårdrådes plass til St. Halvardsgate/Arupsgate, som er skoleveien til veldig mange elever ved Gamlebyen skole, skriver Feiring i sitt innlegg.