Vi har mange hender og hoder som skulle vært i aktivitet, sier Solberg. Foto: Tone Ingvaldsen

Ingen skal gå ut på dato

Tirsdag åpnet statsminister Erna Solberg årets digitale kontaktkonferanse for forskning og høyere utdanning. Det var fokus på livslang læring og digitalisering.
Tirsdag, 12 januar, 2021 - 12:48

Konferansen er en årlig samling for rektorer og direktører ved norske universiteter og høyskoler, og andre personer innenfor norsk høyere utdanning og forskning. Tilstede under konferansen var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, og konferansier seniorrådgiver for Kunnskapsdepartementet Hanne Roald. Det var også åpnet for innlegg fra deltakere.  

Mindre kontakt, mer konferanse 

Asheim legger ikke skjul på at årets konferanse er annerledes i år enn andre år. 

– Det er i et litt annet format. Et format vi er begynt å bli litt mer vant til, det er mindre kontakt, men mer konferanse, sier Asheim. 


Vi har sendt studentene hjem og lærere på hjemmekontor, men stå på-viljen er sterk i skolesektoren, sier Henrik Asheim. Foto: Marte Garmann

En fot innenfor   

– Ingen skal gå ut på dato i det norske arbeidslivet, sier Solberg.

Kriser rammer særlige grupper hardt, dette er unge mennesker, de med lavere utdanning og innvandrerbakgrunn, sier Solberg. Og sier videre at de skal sørge for at flere ikke havner utenfor. Det skal satses på kortere kurs, og legge til rette for deltidsutdanning slik at flere kan delta. 

– Arbeid og kompetanse må ses i kombinasjon, ikke i to spor, sier hun. 

Vi må sørge for å se de som står ved marginene, og det må bli enklere å få en fot innenfor i et samfunn som vil kreve mer kompetanse. Foran oss står det et land som vil kreve ny tenkning og tilgang på utdanning som kan inkludere flere i arbeidslivet, sier Solberg under den digitale konferansen. 

Må investere 

Også tilstede under konferansen rektor ved UiT Anne Husebekk sier at fremtiden vil kreve omstilling, og at endringen vil kreve kunnskap og kan skape arbeidsplasser. Det beste man kan gjøre er å investere i livslang læring. 

– Vi må lære hele livet, sier Husebekk. 

Leder for Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, sier under sitt innlegg at gode rammer må bidra til utvikling og ikke hindring. 

– Vi må lære og lære, sier Trohjell. 

Desentralisert utdanning

Utdanningen er lokalisert på et annet sted enn lærestedets          hovedbase.

Desentralisert utdanning gir folk som ikke kan flytte til byen med lærerstedet av ulike grunner, mulighet til å ta ønsket utdanning likevel.

Den digitale og desentraliserte hverdagen 

Student ved Universitetet i Agder Christina Yasmin Kvernevik mener det sosiale aspektet i den digitale studenthverdagen blir svekket. 

– Man mister muligheten til å skravle mellom slagene, sier Kvernevik. 

Likevel trekker hun frem positive erfaringer og nye muligheter, som muligheten til å pause videoforelesningen. Dette gir tid til å skrive bedre notater og forstå fagstoffet. Alle er ulike og lærer på ulike måter, og den digitaliserte studenhverdagen gir en fleksibilitet, sier hun. 

Regjeringen vil legge frem en ny strategi for desentralisert og fleksibel utdanning før sommeren 2021.

– Vi må gjøre det enklere for familiefaren med boliglån og stasjonsvogn å fylle på kompetansen sin, sier Asheim på regjeringens nettside.

Det skal være enklere for nordmenn å sette seg på skolebenken. Pandemien har gjort at vi har vent oss til helt nye måter å jobbe på, noen har opplevd å måtte oppdatere kompetansen sin, mens andre har måtte lære noe helt nytt, sier han under konferansen. 

Romantisk konsept 

Dirk Van Damme, senioranalytiker fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), sier at livslang læring er et romantisk konsept og en drøm, men at man ikke helt har klart å oversette drømmen til virkelighet. Han mener at pandemien kan endre dette ved at universitetene utnytter de digitale mulighetene og har den voksne student i tankene. 

 

Emneord: 
Tags: