OSLO TINGRETT: Laila Bertheussen er i Oslo Tingrett dømt til ett år og åtte måneder i fengsel for angrep på demokratiet. Foto: Hanna Willoch Skaare

Dømt for angrep på demokratiet

Laila Bertheussen fikk i dag sin dom for trusler og angrep på demokratiet.
Fredag, 15 januar, 2021 - 13:55

Laila Bertheussen dømmes til ett år og åtte måneder fengsel for brudd på straffelovens §115. Dette kom frem i den enstemmige dommen som ble avsagt fredag klokken tolv.

Berthussen var tiltalt på åtte punkter for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere - blant dem sin samboer, daværende justisminister, Tor Mikkel Wara (Frp), daværende samfunnssikkerhetsminister, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), og stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Hun ble frifunnet for post 3 som omhandlet oppdikting av handlinger.

Påstand om to års ubetinget fengsel

Påtalemyndighetene hadde lagt ned påstand om 2 år ubetinget fengsel, mens forsvarerne hadde bedt om full frifinnelse. Bertheussen har under hele rettsaken nektet straffeskyld. Hun mener noen andre står bak, og har flere ganger under saken kritisert politiets etterforskning med påstander om at de har “tunellsyn” og ensporet etterforskning.

Dommer Yngvild Thue mener saken er grundig etterforsket, og avviste forsvarer John Christian Eldens argument om at politiet har drevet ensidig etterforskning.

– Man er ikke i tvil om at saken har vært usedvanlig grundig etterforsket, og det er ingen holdepunkter for at politi og PST har hatt tunnelsyn, sier dommeren.


FORSVARER: Bertheussens advokat, John Christian Elden. Foto: Journalen arkiv

Før dommen falt, uttalte Bertheussens advokat seg til Dagbladet.

– Hun regner med å bli frifunnet fordi hun ikke er skyldig, men er forberedt på alt. Også at påtalemyndigheten vil anke en frifinnelse, sier advokat John Christian Elden.

Straffesaken startet 8. september, og ble avsluttet den 23. oktober. Dommen falt ikke før klokken 12 den 15. januar. Der ble hun altså funnet skyldig i angrep på demokratiet, og dømmes for dette til fengsel i ett år og åtte måneder.

Festet flasker med brennbar væske under bilen

Det var like før jul i 2018 at hærverk begynner utenfor boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og hans samboer Laila Bertheussen. Tross omfattende sikkerhetstiltak ved boligen fanger ikke kameraene opp hvem som begår hærverket. I tiden som følger mottar Tor Mikkel Wara trusselbrev, og det begås flere alvorlige hærverk utenfor boligen hans. Blant annet var det blitt festet flasker med brennbar væske under bilen.

I flere måneder pågår etterforskningen uten en gjerningsperson. 

Anmeldte skapere av teaterstykke


BLACK BOX THEATER: Bertheussen anmeldte flere av skaperne bak teaterforestillingen “Ways of seeing” på Black Box Theater i Oslo. Her fra en annen forestilling på teateret. Foto: Camilla Jensen

Kort tid før den første trusselepisoden – i november 2018 – skaper teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo debatt om personvern og ytringsfrihet. Forestillingen bruker videoopptak av boligene til blant andre Tor Mikkel Wara og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring Gjedde.

Bertheussen skriver en kronikk i VG om hvordan hun opplevde at huset hennes ble filmet og vist frem under teaterforestillingen. Samtidig anmelder hun flere av personene bak teaterstykket for hensynsløs atferd og krenkelse av personlivets fred. 

I ukene som følger mottar både Wara og Bertheussen, samt ekteparet Tybring-Gjedde flere trusselbrev.

Tente på bilen

Natt til 10. mars 2019 skjer det noe som skal føre til et gjennombrudd i saken. Noen har forsøkt å tenne på en bil som står parkert utenfor boligen til Wara og Bertheussen. En taxisjåfør oppdager brannen og tilkalte nødetatene. Den 13. mars kaller PST inn til pressekonferanse, og forteller at de har siktet Laila Bertheussen for bilbrannen.

Den 20. januar 2020 tar statsadvokat Marit Formo ved Det Nasjonale Statsadvokatembetet ut tiltale mot Bertheussen, og saken går til behandling den 8. september 2020.

Dommen ble anket på stedet.

Emneord: