Ensomme dager for studentene

Det kommer stadig flere og strengere smitteverntiltak som påvirker hele landets studenter.
Onsdag, 20 januar, 2021 - 11:31

3 av 5 studenter føler på en sterk ensomhet under pandemien. Tiril Celine Leggett (23) er en av dem. Journalen har fått et innblikk i hverdagen til denne sykepleierstudenten. 


Tiril Celine Leggett (23) tar de nye tiltakene og anbefalingene på alvor. Foto: Samar Nouri 

– Jeg føler jeg må ta et ansvar ved å bidra i dugnaden og fremstå som et godt eksempel. Jeg forstår godt hvorfor de restriksjonene er der, sier Leggett. 

Nedsatt studentilværelse

Det å sitte foran skjermen en hel skoledag, er tungt for de fleste studenter. Det er vanskelig å holde konsentrasjonen og motivasjonen oppe. Når man nå også har vært frarådet å ha besøk, er det ikke rart at flere føler seg alene.  

Anne Karin Mullally er psykologspesialist og seksjonsleder i psykisk helse i SIO. Mullally forteller at det studentene gjennomgår nå ikke er nye problemer, men at følelsen av engstelse er sterkere enn før.

Emneord: