Mandag publiserte FHI resultatene etter en koronastudie om risikofaktorer om død som ble gjennomført første halvår 2020.

FHI: Risikofaktorene for død etter covid-19

Mandag publiserte FHI resultatene etter en koronastudie gjennomført første halvår 2020.
Mandag, 18 januar, 2021 - 10:57

Bortsett fra høyere alder, var tidligere hjerneslag, kreft med spredning og det å være mann forbundet med økt risiko for død etter påvist covid-19. Det viser en artikkel utgått fra Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI), som ble publisert mandag morgen.

Studien omfattet 8809 personer som fikk påvist SARS-CoV-2 (koronaviruset) i første halvår 2020. I denne perioden ble det registrert 260 covid-19-assosierte dødsfall. 

Hjerneslag gir økt risiko

Av 125 smittede, som tidligere hadde hatt hjernselag, døde 34 av dem etter påvist koronasmitte. Hjerneslagspasientene hadde halvannen gang så stor risiko for å dø etter å ha fått påvist korona, i forhold til personer uten tidligere hjerneslag.

FHI skriver at den beregnede risikoen for død var ca. fire prosent for personer med tidligere hjerneslag, mens den var 2,5 prosent for personer som ikke hadde tidligere sykdom.

– Resultatene bekrefter funn fra flere tidligere studier som har vist økt risiko for død hos pasienter med hjerneslag, forteller Rune Kvåle, overlege i Hjerte- og karregisteret. 

Han forklarer at pasienter som har hatt hjerneslag kan ha nedsatt funksjon og mindre nytte av intensivbehandling, og det kan derfor også tenkes at de sjeldnere får denne behandlingen.

Også kreft med spredning virker å gi en økt risiko for å dø av koronaviruset.

– Resultatene for kreft med spredning baserer seg på få tilfeller, men sammen med resultatene fra andre studier ser det ut til at kreftpasienter som har aktiv kreftsykdom, og som får aktiv behandling med cellegift, har økt risiko for død etter påvist covid-19, sier Kvåle.

Usikker på økt risiko ved gjennomgått hjerteinfarkt

Han sier videre at det enda er usikkert hva hjerteinfarkt betyr for risikoen.

– Det ser ikke ut til at personer med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt har særlig større risiko for å dø etter smitte med covid-19 enn andre på samme alder, sier Kvåle.

Alder den største risikofaktoren

Studien viser at det er gjennomgående høyere risiko for død desto eldre pasienten er. For personer under 60 år var dødeligheten blant studiedeltakerne 0,2 prosent kontra 16,1 prosent hos de som var mellom 80-84 år gamle.

Emneord: 
Tags: