Det er ikke noen tvil om at pandemien har forandret Oslo, men på hvilken måte? Foto: Aleksandra Rachek

Håper at byen overlever

Hvordan kommer byen til å se ut etter pandemien er over? – Spørsmålet ble tatt opp under debatten arrangert av Deichman Bjørvika.
Fredag, 15 januar, 2021 - 10:54

Den digitale debatten «Oslo – død eller levende» ble arrangert av Deichman Bjørvika 14. januar. 

Daglig leder for Parkteatret Dan-Michael Danino, direktør for Oslo arkitekturtriennale Christian Pagh og byråd for eierskap og næring i Oslo Victoria Marie Evensen, diskuterte problemer knyttet til byens utvikling etter pandemien. Journalist og forfatter Linn Stalsberg ledet samtalen.


Dan-Michael Danino, Victoria Marie Evensen og Christian Pagh debatterer byens utvikling på Deichman Bjørvika. Samtaleleder er Linn Stalsberg. (Foto: Skjermbilde av debatten)

For mye makt hos private aktører?

Debatten ble innledet med det store spørsmålet om politikere i Oslo overlater for mye av makten til private eiendomsaktører. Deltakerne brukte bydel Grünerløkka som case, siden Grünerløkka er en bydel som, ifølge Stalsberg, tiltrekker seg både folk fra andre bydeler og fra områder utenfor Oslo.

Danino peker på at inntoget av kjedevirksomhet på Grünerløkka har blitt tydeligere og tydeligere, særlig i de siste to-tre årene, og det oppleves som et problem.

– Det er viktig med en annen form for husleieregulering i sånne type bydeler for å ivareta byrommet, sier han.

Evensen mener også at det er ganske mange eiendomsutviklere som er veldig flinke til å prøve å få til et godt byrom. Hun meddeler at selv om det er viktig at kommunen skal legge gode kommunale planer og stå i førersetet, finnes det begrensninger i kommunal handlingsrom:

– Vi har lovverk og rammer som legger føringer for hva vi kan og ikke kan gjøre som kommune. Vi regulerer tilnæring, og det er opp til gårdeiere å ta det videre derifra.

Pagh oppfordrer til å tenke mer kreativ.

– Samspillet med offentlig og privat er vesentlig for byens «økologi», sier han.

Ut av pandemien

Deltakerne drøftet blant annet forskjellige scenarier av byens utvikling etter pandemien.

– Worst case scenario er at bare de med penger på bok overlever, så blir det bare kjeder. Jeg er helt sikker på at noen overlever, men det er mange som allerede er konkurs, sier Danino.

Det finnes likevel håp: deltakerne ble enige om at byen kan bli levende igjen, kanskje til sommeren, etter at mange har blitt vaksinert. Ifølge Evensen, driver kommunen nå med utvikling av innovasjonsprosjekter som skal bli mangfoldige byrom. I disse prosjektene vil kunnskap, forskning, teknologi, folk og arbeisplasser, byliv og møteplasser knyttes sammen.

– Vi har en del spennende prosjekter som kan gi håp og tro på framtida, sier hun.

Debatten er tilgjengelig på Deichman Bjørvikas Facebook-side frem til søndag 14. februar.

Emneord: