Ifølge daglig leder i Italia.no foretrekker en høy prosent av studenter fysisk undervisnining. Foto: Leif Harboe (CC BY-NC 2.0 Flickr)

Måtte flytte kursene til virtuelle klasserom

Etter utbruddet av Covid-19 måtte både landsdekkende studieforbund og private kursvirksomheter flytte studentene sine til virtuelle klasserom. Ikke alle studentene er like fornøyd.
Mandag, 18 januar, 2021 - 11:27

Studieforbundet AOF Norge er et stort, landsdekkende studieforbund som driver med voksenopplæring og etterutdanning, blant annet tilbyr forbundet fagskoleopplæring, HMS-kurs (Helse, miljø og sikkerhet) og språkkurs.
Ifølge nestleder i AOF Norge Gro Svennebye måtte AOF flytte alle kursene over til virtuelle klasserom da landet først stengte ned våren 2020.

– I løpet av en drøy uke klarte vi å flytte 150 klasser over. En enorm jobb i oppstarten, men når systemene og rutinene var på plass la alt til rette for å opprettholde en nærmest normal kursvirksomhet, sier han.

Han legger til at undervisningen foregår nesten utelukkende ved bruk av Teams nå, mens forbundets lokaler holdes stengt. Få kurs gjennomføres fysisk, og da bruker AOF hoteller som lokasjon, sånn at smittevernet blir bedre ivaretatt.

Bruker mer tid på organisering

Nestleder i AOF sier at forbundet må bruke mer tid og økte ressurser på mer praktisk tilrettelegging og organisering enn vanlig. Hovedutfordringene er knyttet til kurs som krever praksis, for eksempel HMS-kursene og fagskoleutdanninger.

– Dette er utfordringer som det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger på som er i tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger. Vi må bruke mer tid og økte ressurser på mer praktisk tilrettelegging og organisering enn vanlig, forteller han.

Svennebye sier at nå for tida foregår kursvirksomhet i AOF nesten som normalt, og de fleste studentene virker fornøyd med de digitale tilbudene.

Private språkkurs taper studenter

Italia.no er en lokal språkskole i Oslo som hjelper folk å lære det italienske språket og bli kjent med den italienske kulturen. Skolen stengtes først ned i mars 2020, og har ikke hatt undervisning i klasserom siden – all virksomhet har blitt overført til Zoom.

– Zoom undervisning oppleves forskjellig av forskjellige studenter. Noen er rimelig fornøyd og synes at det er bra utbytte av undervisningen, mens andre ikke er så komfortable med teknologien. Vi har spurt studentene etter kursene og en veldig høy prosent av dem, nesten alle, ville foretrekke at kursene fortsatt gikk i klasserom, sier dagligleder i Italia.no John Stuart Ottersen.

Han innrømmer at antall påmeldinger til kurs hos Italia.no har gått ned i forhold til tidligere semestre, og at skolen derfor har tapt en god del studenter på grunn av koronasituasjonen og digital undervisning.

– Kursene skulle begynne fysisk om to uker, men vi har nettopp bestemt at vi skulle kjøre de første fire ukene i zoom. Vi vurderer om vi klarer å få dem tilbake til klasserom dersom smittesituasjonen gjør det mulig, forteller Ottersen.