Felles hovedutvalgsmøte ble holdt på Teams. Ordfører, Oddbjørn Bang, varaordfører, Are Hilstad og rådmann, Ingvill Kvernmo var tilstede. Foto: Skjermbilde av felles hovedutvalgsmøte.

Orkland kommune forlenger koronatiltakene

Det er totalt 44 orklendinger som har testet positivt for Covid-19. Nå forlenger Orkland kommune smittevernstiltakene.
Onsdag, 13 januar, 2021 - 13:24

I dag er det seks smittede personer i kommunen. To av de ble friskmeldt i dag. Alle får oppfølging hjemmefra, og ingen er innlagt på sykehus. 

– For et år siden trodde vi at den eneste utfordringen 2020 skulle by på var kommunesammenslåingen, sier rådmann Ingvill Kvernmo. 

Tiltakene fornyes 

De samme tiltakene som ble satt 30. desember 2020 blir fornyet i dag, og gjelder til og med 3. februar. Følgende forskrifter fortsetter: 

Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom, utendørs i tett befolkede områder, ved drosjetransport, buss, kjøreskole og annen føreropplæring. 

Sosiale nærkontakter ut over egen husstand og i arbeidssituasjoner skal begrenses til ti per uke. 

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Testkapasitet 

Testtoppen i Orkland var den første uken i 2021, hvor 506 tester ble tatt. Rådmann opplever at vi er flinke til å teste oss.

Kommunen økte testkapasiteten like før jul og oppfordret studenter til å teste seg etter hjemkomst. Den lave terskelen ga resultater, da den forrige testtoppen var like før jul. 

Testtallene fra starten av pandemien er betraktelig lavere, og kommunen var bekymret for mørketall. Det er de ikke nå lenger, og de ser at flesteparten kontakter kommunen for testing eller ved mistanke om smitte. 

Drive-thru skaper utfordringer

Testing ved Rådhuset fungerer godt, men kommunen ser store kontraster fra sommer til vinter. Snø og kulde gjør drive-thru-testingen mer utfordrende. Kommunen jobber derfor med en biltunnel fra Orkland Industriservice AS, som skal komme i løpet av januar.

Dette skal gjøre testingen enklere for både helsepersonell og sjåfører gjennom vinteren. De skal isolere tunnelen med hjelp fra sivilforsvaret. 

Koronatelefon

Kommunen prioriterer koronatelefon, da den har vært til stor hjelp den siste tiden. Koronatelefonen koordinerer testingen og sender rekvireringen til St. Olavs hospital. De jobber også med smittesporingen. 

Åpningstiden er fra 10.00 til 14.00 mandag til lørdag, De har utvidet åpningstiden, og holder åpent lørdag for å være tilgjengelig da det er behov.

Ti personer er involvert, i tillegg til koordinator. Kommuneoverlege og smittevernoverlege bistår ved behov. 

Saken oppdateres.

Emneord: