Lillestrøm kommune strever med høye smittetall. Foto: Daniel Kjellgren

Smitterekord i Lillestrøm kommune

Starten på det nye året bød på rekordhøye smittetall for Lillestrøm Kommune.
Onsdag, 13 januar, 2021 - 13:57

Tirsdag presenterte Lillestrøm kommune smittetallene for årets første uke. Fasiten er rekordhøye smittetall og økt press. Ikke uventet, men bekymringsfullt, sier kommuneoverlege Bettina Caroline Fossberg i en epost til Journalen.

– Smittesituasjonen i Lillestrøm vurderes som alvorlig. Andelen ukjent smitte er imidlertid lav, og det testes mange. Det er positivt at det er lite villsmitte i kommunen, selv om det er bekymringsfullt at andelen nye smittede er så høy, sier Fossberg.


Kommuneoverlege Bettina Caroline Fossberg er bekymret over smittetallene i kommunen. Foto: Lillestrøm kommune/Andreas Krogset Dalene 

Kommunen presentere videre tall på andelen positive tester av de som faktisk har blitt testet. Tallet for uken var på hele 6,5 prosent, noe som var over dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet for forrige uke.

– Det var forventet at andelen positive tester kunne øke etter jul og nyttår. Det som blir avgjørende er hvordan situasjonen utvikler seg de neste ukene, sier Fossberg.

Ingen indikasjon på utflating

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad kunne tirsdag fortelle om indikasjoner på at smittekurven var i ferd med å flate ut. Dette er imidlertid ikke tilfellet for Lillestrøm kommune.

– De ekstra tiltakene som ble iverksatt etter jul og nyttår vil kunne gi en begynnende effekt etter en to ukers periode. De neste ukene er som sagt avgjørende for om det kommer en videre økning, utflating eller reduksjon i smittetallene, sier Fossberg.

Emneord: 
Tags: