Røde Luer demonstrerer mot koronarestriksjoner hver lørdag. Foto: Aleksandra Rachek

Vil åpne samfunnet igjen

Markeringen Frihet fremfor frykt, arrangert av gruppen «Røde Luer», foregikk foran Stortinget i forrige lørdag.
Mandag, 18 januar, 2021 - 13:25

Røde Luer er dannet av folk som demonstrer mot koronarestriksjoner som de mener er urimelige og for gjenåpningen av samfunnet. Gruppen samler seg foran Stortinget hver lørdag.

– Vi holder markeringen mot strenge restriksjoner og mot nedstenging. Vi vil åpne samfunnet igjen fordi vi mener at tallene på smittede og døde er overdrevet, sier en av deltakerne Roberth Andersson.

Skeptiske til testing

Deltakerne er skeptiske til regjeringens tiltak fordi de mener at PCR-testen gir et uriktig bilde av smittesituasjon. Ifølge Faktisk.no, brukes PCR-testen for å bekrefte eller avkrefte korona ved å lete etter virusets arvestoff, og noen ganger kan testene gi falsk positiv resultat siden testene er så følsomme at de kan gi utslag på små virusmengder, eller restene av virus. Du kan finne ut mer om PCR-tester og hvordan de gjennomføres på Faktisk.no.

– Vi demonstrerer mot nedstengingen generelt, det at folk ikke kan gå på jobb, for eksempel. Vi mener at det begrenser friheten og skaper frykt i samfunnet. Det blir bare mer restriksjoner, sier Andersson.

 

 

Emneord: