FRUSTRERT: Dramaeleven Vera Heide (18) synes det er dumt at årets avgangselever må gjennomføre muntlig eksamen. Foto: Synne Fjellheim Wenger

Avgangselever frustrert over eksamen

Årets Vg3-elever må fortsatt gjennomføre muntlig eksamen. Det synes Vera Heide (18) er urettferdig.
Fredag, 26 februar, 2021 - 14:55

Klamme hender og spente nerver er snart i vente for Vera Heide, som er avgangselev på dramalinja ved Stange videregående skole i Innlandet. 

Den 8. febrauar besluttet regjeringen å avlyse skriftlig eksamen for alle elever i ungdomsskolen og videregående skole, men planlegger fortsatt å avholde muntlig eksamen for avgangselevene på 10. trinn og vg3. Dette ble opplyst i en pressemelding.

– Det er kjipt, og veldig urettferdig. På grunn av ulikt læringsutbytte og ulike undervisningssituasjoner, mener jeg det er læreren som burde få oppgaven om den totale vurderingen av elevene, sier Heide.


ANNERLEDES SKOLEÅR: Vera Heide (18) holder motet oppe selv om året har vært uforutsigbart. Foto: Synne Fjellheim Wenger

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener det er viktig at elevene får en grundig vurdering. 

– Regjeringen planlegger å jobbe videre sammen med organisasjonene og fylkeskommunen for å legge opp til ekstra støtte rundt arbeidet med standpunktvurderingene, slik at de skal bli så rettferdige og riktige som mulig, sier Melby til regjeringen.no

Dramaeleven spaserer gjennom kantina mens hun vinker til medelevene sine. Solen lyser mellom grantrærne og inn i det folksomme rommet hvor elevene nyter den ferdigsmurte nistepakken sin. 

– Hei, Vera! roper en munter klassekamerat fra siden.

I kantina er ikke temaet muntlig eksamen. Det er noe helt annet.

Usikker skolehverdag

Heide åpner den blå døren til klasserommet og forklarer hvordan pultene vanligvis ville stått tettere, men nå er satt med god avstand. Hun setter seg på en av pultene og ser ut mot skolegården. 

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn og VG3 gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Kilde: regjeringen.no

Avgangseleven setter pris på at hun får muligheten til å være på skolen, men forteller at de også har hatt perioder med digital undervisning. 

– Det er ikke alltid vi vet om vi skal være hjemme eller på skolen. De dagene vi har vært hjemme, har vi noen ganger hatt halve dager på skolen i de praktiske fagene våre. Andre elever har ikke vært på skolen i det hele tatt, forteller Heide.

Hun synes skolehverdagen er uforutsigbar. 

– Vi vet jo aldri om lærerne eller medelever kan komme på skolen, for om man hoster, nyser eller er litt snufsete så må man være hjemme, sier hun.

18-åringen synes det er vanskelig å følge med hjemmefra, når de andre er på skolen.

– Man føler at man får med seg litt, men så mister man så ekstremt mye, så selve læringsutbytte blir veldig dårlig, sier Heide. 


ULIKHETER: Noen elever er på skolen, mens andre må ha hjemmeundervisning. Foto: Privat 

Delte meninger

Andreas Brännström, leder av FpU mener muntlig eksamen bør gjennomføres som vanlig.


VIKTIG: Leder av FpU Andreas Brännström (27), mener eksamen er en viktig del av opplæringen. Foto: Markus Endresen / FpU 

– Så lenge det er smittevernsfaglig forsvarlig, mener vi det er bra at elevene får tilbud om en eksamen. Å avlyse eksamen er ikke til fordel for elevene, fordi de går glipp av en viktig del av vgs-opplæringen, sier Brännström.

Han mener elevene vil gå glipp av erfaring de kan ta med seg videre i høyere utdanning, dersom muntlig eksamen også avlyses. 

Leder av AUF Astrid Willa Eide Hoem, mener eksamen bør avlyses på grunn av store forskjeller og ulikt læringsutbytte for elevene.


VIL AVLYSE: Leder av AUF Astrid Willa Eide Hoem (26), vil at alle eksamener skal avlyses. Foto: AUF

– Det er riktig å avlyse eksamener fordi elever ikke vil stille likt på bakgrunn av forskjellene. Det blir vanskelig å ta eksamen når man ikke har fått den undervisningen man trenger for å ha den, sier Hoem.

Brännström er enig i at forskjellene som har oppstått på grunn av korona er et godt argument for å avlyse eksamen. Likevel sier han at de aller fleste skal ha fått undervisning i pensum, digitalt eller fysisk. 

– Høyere utdanning klarer å gjennomføre eksamen, og de har hatt mye digital undervisning, så da burde de få det til på videregående også, sier Brännström.

Favorittfaget utelukket

Selv om det er bestemt at muntlig eksamen skal gjennomføres for avgangselever, får ikke musikk, dans og drama-elever mulighet til å komme opp i de praktiske programfagene sine. Muntlig-praktisk eksamen ble avlyst samtidig som skriftlig eksamen, noe dramaeleven Vera Heide synes er leit. 

– En tredjedel av fagene mine er fellesfag, resten er programfag. At jeg skal komme opp i et av fagene jeg har aller minst er veldig kjipt, forteller avgangseleven.

Dramaelevene mister motivasjon fordi de ikke kan bli vurdert i favorittfaget sitt på eksamen. 

– Vi begynte jo ikke på dramalinja fordi vi ville ha norsk, historie og religion. Vi begynte jo fordi vi ville ha teaterfag, så at vi ikke kan ha eksamen i det vi er best i, er veldig dumt, sier Heide. 


BLID: Dramaelev Vera Heide smiler til medelevene sine i kantina. Foto: Sigrid Øverby

Heide har planer om å gå videre med teaterfag etter hun er ferdig på videregående. Avgangseleven mener hun mister muligheten til å forberede seg til høyere utdanning, når hun ikke får gå opp til eksamen i programfagene sine. 

– Nesten alle teater, dans og musikkskoler har opptaksprøver som ligner veldig på eksamnene våre, så avlysningen gjør at vi ikke får forberedt oss skikkelig, sier Heide. 

Leder i FpU synes også det er dumt at elevene går ut av videregående uten å ha gjennomført eksamen. 

– Vg3-elever vil gå videre etter 13 års skolegang uten eksamenserfaring dersom den avlyses, men vi skjønner at det er en ekstraordinær situasjon og at det er naturlig å gjøre noen endringer, sier Brännström.

Håper på en siste forestilling

Vera tusler ut i gangen igjen og bort til medelevene sine. De står langs den rødbrune murveggen og selger fristende kakestykker til inntekt for dramaforestillingen de trolig skal holde om et par uker. Deres smilende øyne lyser opp over munnbindet og møter forbipasserende blikk.

– Oi, her har det gått unna ser jeg, sier en fornøyd Heide som håper de får gjennomføre sin siste forestilling.


NESTEN TOMT: Else Marie Brobakken (18) og Henrik Austad (18) selger kaker til inntekt for dramaforestilling. Foto: Synne Fjellheim Wenger