Den største økningen i søkere til UH i 2020, var gruppen som kommer rett fra videregående skole. Foto: Samordna opptak

Avlyst eksamen kan øke karaktersnittet

Årets skriftlige eksamen for videregående skole har blitt avlyst, slik som i fjor. Da økte karaktersnittet for høyere utdanning betraktelig.
Torsdag, 25 februar, 2021 - 15:35


Noen av de mest attraktive utdanningsprogrammene gikk opp under fjorårets opptak til høyere utdanning. Foto: Samordna opptak

I fjorårets opptak til høyere utdanninger gikk karaktersnittet opp ved flere linjer. Dette kan skyldes både rekordhøye søkertall og avlyst eksamen. De fleste går enten ned en karakter, eller får samme karakter ved skriftlig eksamen. Dette betyr også at avlyst eksamen vil føre til et høyere karaktersnitt for søkere til universiteter og høyskoler. 

- Det stemmer at eksamen påvirker karaktersnittet. Fra før vet vi at en del elever får lavere karakter til skriftlig eksamen i faget enn i standpunktkarakter, en del får samme karakter og noen går opp i karakter, sier  Divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug fra Utdanningsdirektoratet til NRK.


I 2020 så vi rekordhøye søkertall til høyere utdanning. Foto: Samordna opptak

Videre forteller Utdanningsdirektoratet at de fortsatt jobber med å danne et godt bilde av hvorfor karaktersnittet var så mye høyere i fjor enn tidligere.

- Våre analyser fra våren 2020, hvor eksamen ble avlyst, har så langt vist oss at det var flere forhold enn kun eksamen som forklarer det økte gjennomsnittet i standpunktkarakter. Vi må kartlegge disse forholdene enda grundigere, men så langt er det mer riktig å si at hele pandemisituasjonen påvirket skoleåret og karaktersnittet til elevene, hvor avlyst eksamen er én del av bildet – men ikke hele bildet, avslutter Sissel Skillinghaug.