Foto: Aldo Crisci (CC BY-NC-ND 2.0 Flickr)

Avslører skriften på "Skrik"

Etter år med spekulasjoner kan Nasjonalmuseet bekrefte at skriften på «Skrik» tilhører Edvard Munch selv.
Tirsdag, 23 februar, 2021 - 11:11

Til nå har påskriften på et av verdens mest kjente bilder ikke fått så stor oppmerksomhet. Nye undersøkelser ved Nasjonalmuseet avdekker at det var Munch selv som skrev den knapt synlige setningen omkring 1895. 

«Kan kun være malet af en gal Mand!» skrevet med blyant ble tydelig synlig med hjelp av fotografering med et infrarødt kamera. 

­– Det er ingen tvil om at påskriften er Munchs egen. Både håndskriften i seg selv og hendelser fra da Munch viste maleriet for første gang i Norge, bygger opp under denne konklusjonen, sier Mai Britt Guleng som er kurator ved Nasjonamuseet. 

Det er sannsynlig at Munch skrev inskripsjonen med blyant etter et møte med medisinstudent Johan Scharffenberg der de snakket om hans mentale helse i 1895. 

Nasjonalmuseet har den første versjonen av «Skrik» og det er et av flere verk som har blitt konservert og undersøkt siden det gamle Nasjonalgalleriet stengte.

“Skrik” blir tilgjengelig for publikum igjen når det nye Nasjonalmuseet åpnes i 2022. 

Emneord: 
Tags: