Et pilotprosjekt i regi av WHO har som formål å kartlegge reklame for usunn mat og drikke mot barn. Foto: Kyle Mahaney (CC BY-NC 2.0 Flickr)
Ny forskning

Norske barn blir utsatt for reklame som strider med WHOs retningslinjer

Ny rapport viser svak regulering av usunn matreklame i Norge.
Tirsdag, 23 februar, 2021 - 15:31

Åtte av ti reklamer rettet mot barn bryter med Verdens Helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for markedsføring av mat og drikke i Norge, ifølge ny rapport av Kamilla Knutsen Steinnes og Vilde Haugrønning ved Forbruksinstituttet SIFO, Oslomet. 

De har undersøkt hvor stor andel av den maten og drikken som det reklameres for til barn er usunn, som for eksempel sukkerprodukter og energidrikker. 

 – Fedme og overvekt blant barn øker i hele verden, inkludert Norge. Samtidig viser flere studier at det er en link mellom markedsføring av usunn mat og drikke og barnas konsumering av dette, sier Steinnes til Journalen. 


Kamilla Knutsen Steinnes, forsker ved Oslomet. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Ved hjelp av en app har forskerne kartlagt hva slags reklamer barn og unge får på mobilen sin når de bruker Youtube, Twitter, Instagram og Facebook. Kartleggingen viste hvordan 47 barn ble eksponert for over 5000 ulike annonser i løpet av to til fire uker. Av disse var én av ti reklamer for mat og drikke. 

Appen målte ikke reklame hos hverken Snapchat, Tiktok eller reklame fra influensene, og reklametrykket er trolig derfor enda høyere, ifølge Steinnes. 

Norske retningslinjer er mildere enn WHOs

– Vi var mest overrasket over den store forskjellen mellom de norske retningslinjene og de fra WHO. I dag er bare barn under 13 år beskytta mot usunn matreklame i Norge, sier hun. 

I Norge er det ingen statlige retningslinjer for denne typen reklamer, men heller matbransjen som selv regulerer standarden. 

Av alle de registrerte mat- og drikkeannonsene var 9 prosent ikke akseptable i henhold til disse retningslinjene, sammenlignet med 82 prosent ifølge WHOs regler.