Mange unge sliter psykisk under koronapandemien. Over hele landet melder BUP om flere og alvorligere henvendelser. Foto: Kristine Lindrum Solhaug

Flere får spiseforstyrrelser

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og hjelpetelefoner opplever økning i antall henvendelser relatert til spiseforstyrrelser under koronapandemien.
Onsdag, 10 februar, 2021 - 11:22

– Vi ser en økning i antall henvendelser over hele landet. Alle våre avdelinger rapporterer om dette, sier avdelingsleder ved BUP Vest, Trude Fixdal. 

I tillegg har tilfellene blitt mer alvorlige.

Rooy Rodriguez Ramirez i Spiseforstyrrelsesforeningen melder om samme utvikling. 

– Det er definitivt en ekstremt stor økning. Aldersspennet på de som kontakter oss, er normalt fra 14 år og oppover til alt over 60 år. Nå får vi også henvendelser fra personer på 8 og 9 år, også 12-13-åringer sliter mye. Det er mange henvendelser vi ikke klarer å svare på, forteller Ramirez.

Verre når strukturen rakner

Fixdal viser til at struktur er viktig i barn og unges hverdag, og at de kan få problemer når den vante strukturen med skole, idrett og fritidsaktiviteter blir borte.

– Da koronaen kom, falt strukturen bort, og man ble mer overlatt til seg selv og følelser. Det gir uforutsigbarhet. De som har spiseforstyrrelser, er mer sårbare for endringer i rutiner. Det handler mye om å kontrollere følelser, og å ta kontroll på noe i en verden som oppleves veldig ukontrollert og uforutsigbar, forklarer Fixdal. 

Hun legger til at det er mye fokus på mat, helse og kropp blant unge generelt, og at den utstrakte dekningen av temaet på sosiale medier kan være medvirkende. 

Selv om Fixdal er usikker på hva etterdønningene vil være, tror hun mye vil bedre seg når hverdagen normaliserer seg igjen.

– Skoler har ofte rådgivere, helsesykepleiere eller en god lærer, som ofte er viktige for å forebygge. Når idretten og alt kommer tilbake, er dette den normalen de unge trenger. Utviklingsstøtten ligger i det normale, sier Fixdal. 

Tabubelagt 

Hos Spiseforstyrrelsesforeningen er henvendelsene varierte, men Ramirez forteller at det er flere henvendelser relatert til anoreksi og bulimi enn overspising, til tross for at sistnevnte er den mest utbredte spiseforstyrrelsen. Ramirez tror dette er fordi mange skammer seg.

– På grunn av hvordan samfunnet er bygd opp, kan de som sliter med overspising, føle seg enda mer nedtrykt. Det er vanskeligere for dem å tørre å snakke, sier han. 

Men Ramirez har en viktig beskjed til alle som sliter:

– Du er ikke alene, det finnes folk du kan dele det med. Det er ingen skam, det er en styrke å søke hjelp.

Oppfordrer til å søke hjelp

I tillegg mener Ramirez at det ikke trenger å være så komplisert å være en støtte for noen som sliter.

– Noen ganger kan det være så enkelt som å spørre “Hvordan har du det egentlig?” og å dele den tyngden de går og bærer på. Man trenger ikke gi råd, det holder å holde hånden og bare lytte, sier han. 

Fixdal oppfordrer også alle som sliter, til å søke hjelp.

– Dersom du sliter, bør du ta kontakt, for eksempel med en helsesykepleier på skolen, fastlegen din, Ung Arena eller Helsestasjonen for ungdom, eller snakke med noen andre voksne som kan hjelpe. Så kan du eventuelt få en henvisning til BUP. Men mye kan løses før du kommer til oss, med enklere midler. 

Tærer på 

Hos både BUP og Spiseforstyrrelsesforeningen merker de ansatte at pandemien tærer på egne ressurser.

– Vi greier oss ganske bra på BUP Vest, men mange avdelinger strever med kapasiteten, og mange begynner å bli slitne. Det gjelder også de som jobber med voksne. Det er snakk om belastningen over tid, forteller Fixdal.