Tirsdag morgen møtte Carl Henrik Knutsen (nummer to fra venstre), Erik Solheim (i midten) og Geir Flikke (til høyre) hos tankesmien Civita for å diskutere demokratiets trusler og fremtid. Foto: Civita/ Therese Thomassen

– Å fortsette å snakke sammen er god medisin for demokratiet

Det mener Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og forfatter av boken "Demokrati og diktatur".
Tirsdag, 9 februar, 2021 - 11:28

Tirsdag morgen møtte Knutsen seniorrådgiver i World Resources Institute og tidligere leder i SV, Erik Solheim, og Geir Flikke, professor ved UiO, til en samtale om sin nye bok hos tankesmien Civita. Samtalen dreide seg om demokratiets utfordringer og fremtid. 

Demokratiets største trussel

Sett i lys av stormingen av kongressbygningen i USA 6. januar i år, mener Solheim at demokratiet er truet av indre krefter, og at vi må stille spørsmål ved demokratiets fremtid, også i Europa. Samtidig er han klar på at ingen ytre krefter vil forsøke å påtvinge de vestlige demokratiene et annet styresett, og at det derfor er viktig å ha fokus på de største vestlige statene. 

– Klarer vi å sikre demokratiet i USA, Tyskland og Frankrike, har demokratiet en lang og trygg fremtid. Den største trusselen er polarisering, hvor vi slutter å snakke sammen. Hvis ikke vi kan ha noen form for dialog, er demokratiet i alvorlig trøbbel, mener Solhem. 

Solheim viser videre til den økende polariseringen i USA, hvor det, for en stor andel av befolkningen, ville være problematisk om deres barn giftet seg med en person fra det andre partiet. 

– Da er vi i ferd med å skape en polarisering. Vi sitter i hvert vårt ekkokammer på nettet og får bare bekreftet vår egne holdninger. Det er vi nødt til å gjøre noe med, fortsetter Solheim.

Knutsen er enig i at polarisering er et faremoment, selv for velfungerende demokratier.

– Det å bekjempe polariseringen og å fortsette å snakke sammen er god medisin for demokratiet, sier han.

Overlevelsesdyktig i rike land


Carl Henrik Knutsen. Foto: Skjermdump fra Civitas digitale frokostmøte

Samtidig er Knutsen optimist, og mener mange demokratier har innebygde forsvarsmekanismer. Han peker også på at demokratier har større sjanse for å overleve i rike land. 

– Sannsynligheten for enhver regimeendring synker når du har høy grad av økonomisk utvikling. Rike regimer bryter sjelden sammen, sier han. 

Han legger også til at dersom rike diktaturer av en eller annen grunn bryter sammen, er sannsynligheten større for å bytte ut diktaturet med et demokrati enn å bytte det ut med et annet diktatur. 

– Når de rike diktaturene først bryter sammen, er det et mulighetsvindu for å få på plass et demokrati, sier Knutsen.

Emneord: 
Tags: