Tap av biologisk mangfold i ferskvann kan utrydde arter og skape konsekvenser for oss mennesker. Foto: Leticia L/ Creative Commons

Fremmede arter truer mangfoldet

Ferskvannssystemer topper listen over økosystemer i verden med flest truede arter. En ny rapport presenterer løsninger på problemet her i Norge.
Onsdag, 10 februar, 2021 - 11:08

Fremmede arter er blant hovedtruslene mot det biologiske mangfoldet, ifølge WWF. Prosjektleder i NINA (Norsk institutt for naturforskning) Kim Magnus Bærum forteller til Journalen at disse artene ofte blir spredd eller satt ut av mennesker. Et redusert biologisk mangfold kan dessuten by på konsekvenser, også for oss mennesker. 

Målene i tiltaksplanen:

• Forhindre spredning av ørekyt vest for vannskillet på Hardangervidda. 

• Forhindre at gjedde og suter etablerer seg oppstrøms Hogga sluse i Telemarkskanalen.

• Fjerne all solabbor fra norsk natur og begrense sannsynligheten for reintroduksjon.

– Å bevare det biologiske mangfoldet i ferskvannet gir oss mange økosystem-goder. Blant annet så hjelper et godt økosystem med å filtrere vannet, altså holde det rent, forklarer Bærum. 

Konkrete tiltak

Rapporten som kom på tirsdag er utviklet av NINA  og Menon Economics AS. Den presenterer et faglig grunnlag for videre forvaltning. Det var Miljødirektoratet som stod for bestillingen, og i utredningen legges det frem konkrete tiltaksplaner for å redusere spredningen av fremmede arter. 

Les hele rapporten her.