Sonja Horn ledet webinaret "Fremtidens arbeidsplass" som er arrangert av Entra ASA, WSP Norge og Rebel Oslo. Foto: Entra ASA

Diskuterte fremtidens kontor

Som følge av pandemien er arbeidslivet i forandring. Blir hybridkontoret mer vanlig?
Mandag, 8 februar, 2021 - 11:46

Eiendomsselskapet Entra og teknologihuset Rebel mener hybridkontoret er løsningen for fremtidens arbeidsliv.  Bedre digitale løsninger for å skape fremtiden kontor var utgangspunktet for et webinar den 5. februar.

Webinaret hadde besøk av flere speakere, blant annet Frode Bostadløkken og Carine Blyverket. 

Hybridkontoret

Frode Bostadløkken definerte hybridkontoret som en måte å utnytte teknologi og design på, slik at hver ansatt får noe mer ut av å reise inn til kontoret enn et annet sted.

Rebel har sitt lokale i Oslo sentrum der ulike fellesskap og grupper kan komme og avholde sine fagmøter. Entra og Rebel satser nå på hybride konferanser og video som en del av arbeidshverdagen.

– Vi er nødt til å tenke nytt, spesielt i kreative settinger der man vil være inkludert. Teknologi blir enda mer viktig, sa Bostadløkken.

Frihet og fleksibilitet tar større plass

– Vi tror kontoret blir en destinasjon for innovasjon, samhandling og organisasjonsutvikling. Hybridkontoret ivaretar individet, teamet og selskapet, innledet Horn.

I dagens arbeidsliv har fleksibilitet og frihet mye større plass enn før. Man har nå mulighet til å styre arbeidsdagen selv. 

 


Frode Bostadløkken er leder for digitalisering og IT i Entra. Foto: Skjermbilde fra entra.byhatleskog.no

– Vi vil tilbake til engasjement, arbeidslyst og glede, sa Bostadløkken. Han kommenterter også på at vi er mer tilpasningsdyktige enn vi trodde. Folk har tilpasset seg og utført arbeidet sitt på tross av en veldig annerledes situasjon. 

Kommunikasjon mellom arbeidsplass og arbeidsgiver

Hjemmekontor kan ha sine negative sider, noe nye forskningsfunn viser. Deloitte Advokatfirma har gjennomført en undersøkelse på arbeidstakere og hjemmekontor under pandemien.

Hovedfunnene viste at fire av ti arbeidsgivere ikke har iverksatt tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø.50 prosent av arbeidsgivere i Norge har heller ikke kontroll på om bestemmelser for arbeidstider overholdes.

Dette snakket Carine Blyverket noe om i webinaret sammen med Elin Bratlie fra WSP. WSP er en av organisasjonene som jobber med utformingen av fremtidens kontor midt i en pandemi, der medarbeidere mer eller mindre er nødt til å sitte på hjemmekontor. 


Carine Blyverket jobber og leder det strategiske rådgiverteamet i Entra. Foto: Entra ASA 

– Kommunikasjon er viktig. Arbeidsplassene må snakke med de ansatte. Slik blir ikke kontoret utdatert, mente Blyverket.

Videre snakket Blyverket om hvordan arbeidsgivere fremover må legge til rette for en fleksibel arbeidshverdag. Man må nå tenke nytt om hvordan de ansatte kan samhandle både digitalt og fysisk.

 

Emneord: