FrP ønsker å fremme et forslag om å kutte i kunstnerstipendet, dette vekker reaksjoner i kunstmiljøet. Foto:

FrP vil kutte kunstnerstipendet

FrP har lenge tatt til orde for å kutte ordningen om kunstnerstipend, dette vekker sterke reaksjoner og frustrasjon blant mange i det norske kunstmiljøet.
Mandag, 1 mars, 2021 - 12:40

Statens kunstnerstipend

-  I 2020 ble årsutbetalingen av stipendet fastsatt til 276.805 kroner.

- For 2014 ble det totalt bevilget 161 millioner kroner til statlige kunstnerstipender.

Kunstnerstipend er en stipendordning som ble etablert under Kulturrådet fra 2013  etter vedtak i Stortinget i 2012, delvis som en videreføring av tidligere stipender, og delvis som en ny ordning. Ordningen omfatter blant annet arbeidsstipend for kunstnere, som de kan søke om hvert år.

FrP har lenge ønsket andre løsninger for å forvalte penger til kunst, og tar nå igjen til orde for å kutte i ordningen. Dette vekker reaksjoner for mange i kunst- og kulturbransjen. 

 

Kunst er mye mer enn salg


​Fra venstre: Daglig leder for Boa, Line Fasteraune og billedkunstner, Tina Kryhlmann. Foto: 

På Boa Rådhusgata 19 holder Tina Kryhlmann utstilling ved navn “Isen former siden oss”. Det er en sjelden perle av en solskinnsdag i Oslo, og det milde været gir en etterlengtet vårfølelse i hele byen.

Når man entrer galleriet hvor utstillingen holdes, skinner sola perfekt og fredfullt inn på de nøye organiserte steinene. Jeg møter to stressa, men karismatiske og imøtekommende damer - Daglig leder for Boa, Line Fasteraune, og billedkunstneren, Tina Kryhlamnn.

Den unge kunstneren kan fortelle at hun har følt på det økonomiske presset som kunstner i Norge, og spesielt under pandemien. Hun forteller også at hun er evig takknemlig god hjelp og økonomisk støtte, som har gitt henne friheten til å dyrke kunsten sin.

Kryhlmann sier også at hun er sterk pådriver for at kunst først og fremst ikke bør handle om å tjene penger, men at det tvert i mot vil svekke kvaliteten på kunsten.

– Jeg mener at kunstfeltet er så mye mer enn å tjene penger, og den økonomiske friheten er så viktig. Jeg lager jo ikke kunst for salg, jeg selger blant annet den boken jeg har laget for under produksjonskostnaden, fordi jeg vil at det jeg skaper skal ut. Jeg vet ikke hvorfor mange ønsker å drive med kunst, for meg er det en sterk indre motivasjon. Men hvis jeg skulle tenkt at jeg skal lage noe jeg skal selge, så mener jeg det rett og slett hadde blitt en dritdårlig utstilling, fortelle Kryhlmann. 

Hun tar seg selv i sin egen ærlighet og unnskylder det krasse ordvalget, men står fast ved frustrasjonen sin ovenfor kommersiell tankegang i kunst.

Mener støtteordninger svekker kvaliteten


Medlem av familie- og kulturkomiteen for FrP på Stortinget, Himanshu Gulati. Foto: Stortinget

FrP-politiker og medlem av kulturkomiteen på Stortinget Himanshu Gulati er en av politikerne som tidligere har uttalt seg som motstander av kunstnerstipendet. Han tar til orde for at en slik ordning svekker kvaliteten på kunsten. Han påpeker at FrP ønsker et annet fokus i støtteordninger som gis.

– Generelt så mener vi at ordningene må gi mer insentiv til aktivitet, vi ønsker et mer nærings- og publikumsfokus i kulturordningen som staten gir. Det vi føler er når man har et kunstnerstipend så er ikke det knyttet til hvor mye eller hva man produserer den tiden, men det kan virke passiviserende fordi det gis uavhengig av hva man produserer i den samme perioden, forteller Gulati.

Vil dere eventuelt forvalte pengene på en annen måte?      

– Nå har vi blant annet gjennom koronakrisen bevilget store beløp til kultursektoren, og vårt fokus har jo i større grad vært på de selvstendig næringsdrivende i kultursektoren, de som både selger og lever av sin egen kunst og sin egen produksjon, og det mener vi er en viktigere prioritering. Altså at man knytter kulturordningene opp mot nærings- og publikumsfokuset, sånn at kunstnere og andre selvstendige næringslivet i kulturlivet klarer å produsere det folk etterspør, forteller Gulati

Gulati uttrykker videre at FrP heller vil styrke plattformene som driver med kunst. Han hevder at de ønsker å bevilge mer penger til museer og utstillinger for at de selv kan velge hvilken kunst de føler fortjener en plass.

Mener det skaper ulikhet og urettferdighet


Leder for SVs kulturpolitisk nettverk, Guri Idsø Viken. Foto: Privat.

Guri Idsø Viken, som er leder for Kulturpolitisk nettverk i SV mener at å kutte i kunstnerstipendet skaper ulikhet og urettferdighet blant hvem som har friheten til å drive med kunst.

– Det som er viktig for oss i nettverket, er at det må være nok stipender til at det går an å leve av å være kunstner. Vi risikerer at det blir klasseforskjeller i kunsten fordi de bare de som har mye penger eller rike foreldre etc. har økonomisk mulighet til å produsere kunst. Det vil også kunne være en utfordring for hva slags tema som behandles gjennom kunsten, forteller Viken.

Viken trekker også spesielt frem fire viktige punkter fra det nye foreslåtte arbeidsprogrammet til SV:

  • Kunstnerstipend skal reguleres gjennom en regelstyrt ordning slik at de minst får samme økning som rammen i lønnsoppgjøret i staten.
  • Statlige kunstnerstipend skal alltid være minst 50 prosent av medianårsinntekten.
  • Opprette 500 nye kunstnerstipender. SV vil over fire år trappe opp med 500 nye hjemler for ulike typer kunstnerstipend.
  • Sikre kunstnerrepresentasjon. Kunstnerne skal selv gjennom sine organisasjoner utnevne representanter til stipendkomiteer og lignende

Ikke bekymret

På spørsmål om hva han mener om bekymringene til SV for konsekvensene av å kutte kunstnerstipendet svarer Gulati følgende:

– Det er ikke vi i FrP like bekymret for. Vi har mange talenter og kunstnere i Norge. Vi er sikre på at de vil finne en måte å tenke lidenskap, kunst og næring i det de driver med. Som politikere har vi også et ansvar for å tenke på skattebetalerne. Derfor ønsker vi å fjerne de ordningene som vi mener er av en mer passiviserende karakter, og ha mer av ordninger som er mer knyttet til aktivitet, forteller Gulati.

Mener FrP ikke forstår kunstbransjen


Styreleder i Norske Billedkunstnere, Ruben Steinum. Foto: Jannik Abel

Ruben Steinum, som er styreleder i Norske Billedkunstnere, har sett seg lei på Gulati og FrP sin utspill. Han mener det viser at de ikke forstår kunstbransjen.

- Det ligger en kunstner- og kulturfiendtlighet i forslagene og utspillene til FrP, de har ikke belegg for påstandene om stipendene, de viser at de ikke har forståelse for hvordan stipendene fungerer og heller ingen ønsker om å lære, forteller Steinum.

Steinum forteller at kunstnerstipend er den desidert beste ordningen for å skape stabilitet og sikkerhet for kunstnere. I tillegg påpeker Steinum at stipendet er et knapphets gode, og at bare ti prosent av søkerne får innvilget støtte. Og at det sånn sett er kun svært kvalifiserte søkere som får innvilget støtte.

Hva tenker du om at FrP mener at det burde legges til rette for et større næringsfokus i kunsten?

- Når det angår dette næringsfokuset til FrP, så er det også svært korttenkt. Det er kunstnere som skaper innholdet for kulturnæringen. Uten kunstnere så ville det heller ikke vært noen kulturbransje. Kulturbransjen sysselsetter 36.000, og tall fra 2018 viser at kulturbransjen omsatte for 39 milliarder i 2018. I tillegg så er kulturbransjen utrolig viktig for mange andre næringer som hotell og uteliv – som FrP stadig hevder de er veldig opptatt av. Slik sett er stipendene en svært billig investering i både næringen og kunsten.

Miljø og klima som budskap


Stein lånt fra Norsk Gjenvinning. Foto: 

Tina Kryhlmann forteller med et rolig toneleie, men samtidig lidenskapelig, om hvordan miljø og klima er hennes fremste inspirasjon i kunsten. 

– Jeg er veldig opptatt av miljø og de klimaendringer og utfordringene vi står ovenfor, nesten slik at det blir helt overveldende. Fordi det er føles så håpløst, nesten til det punktet at man føler en slags skam over å være menneske. Det å da sette seg inn i et sånn dyptidspespektiv føler jeg gir litt håp, fordi man ser hvor liten man er i den store sammenhengen. Så det er det jeg har jobbet med i forskjellige medier i denne utstillingen. 


Fra “Isen former siden oss”. Foto: 


Stein fra Norsk gjenvinning. Foto: 


Gjenbrukstkunst. Foto: 

 

 

 

 

 

 

Man kan lese mer og kunstnerstipend og hvem som får invilget stipend på kulturrådet sin hjemmesider. 

Emneord: