Bent Høie anker dommen om karantenefritak for folk med hytte i Sverige. Foto: Cicilie S. Andersen

Helsedepartementet anker dom om karantenefritak

Seks hytteeiere vant i dag sin sak i Oslo tingrett om karantenefritak ved innreise fra Sverige. Regjeringen anket like etter.
Fredag, 5 februar, 2021 - 13:10

Seks hytteiere fikk i dag medhold i sitt søksmål om fritak fra karanteneordningene ved innreise fra Sverige. Oslo tingrett kom, under sterk tvil, frem til at vilkårene rundt formål og overnatting på fritidseiendom i Sverige eller Finland var ugyldige.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er svært opprørt, og sier i en pressemelding at Helsedepartementet anker saken.

– Våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, uttalte Høie i pressemeldingen. 

– Usaklig forskjellsbehandling

Hytteierne, som vant frem i sin sak, har blant annet argumentert for at å nekte dem å sove på fritidseiendom i Sverige ikke ville bidra til å redusere smitte. I dommen står det følgende:

– Dagens regler om innreisekarantene er i strid med saksøkernes grunnleggende bevegelsesfrihet, deres rett til respekt for hjem og familieliv og deres eiendomsrett. Tiltakene innebærer også en usaklig forskjellbehandling av personer med hytte i Norge og personer med hytte i Sverige.

Retten presiserer i sin vurdering at det er helsemyndighetene og regjeringen som best kan vurdere behovet for smitteverntiltak, men at det er domstolenes oppgave å kontrollere at enkeltpersoners grunnleggende rettigheter blir tatt hensyn til. 

Et viktig smitteverntiltak

Høie forteller at innreisekarantene har vist seg å være et viktig smitteverntiltak, særlig i kampen mot de nye mutasjonene av koronaviruset. 

– Den nye smittsomme varianten av koronaviruset har vist at det å ha strenge regler om innreisekarantene, slik Norge har hatt gjennom hele pandemien, er ekstra viktig. Dette bekreftes også av at flere land i Europa, inkludert Sverige, først nylig har innført regler om innreisekarantene, sa han. 

Helsedepartementet meddeler i pressemeldingen at de ikke vil endre på reglene i Covid-19-forskriften som følge av dommen.