Undervisning hjemmefra har gjort mange barn mindre aktive. Foto: Brad Flickinger (CC BY 2.0 flickr)
Koronapandemien:

Barn er mindre aktive

Alle barn i grunnskolen skal ha minst 60 minutter med fysisk aktivitet daglig. Men slik har det ikke vært det siste året.
Onsdag, 24 februar, 2021 - 17:04

Da skolene stengte i mars, ble også skolerelatert fysisk aktivitet borte. Men det var ikke bare gymtimen som forsvant. 

«Elever har vært hjemme i stedet for å gå fram og tilbake til skolen, vandre inn og ut av klasserom og leke i skolegården i friminutt», beskrives det i ny studie ledet av Astrid Roe, seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. 

Mindre enn 30 minutter fysisk aktivitet

Studien viser at hver tredje elev hadde under 30 minutter fysisk per dag under koronanedstengningen. 14 prosent av disse var kun aktive i 15 minutter eller mindre. 

Dette er langt under Stortingets krav om én times fysisk aktivitet i skolen. 

Skoleflinke elever var mest aktive

Rapporten viser at de mest aktive elevene var de som viste mest interesse og innsats for skolearbeid ellers. 

Samtidig var foreldrenes innsats avgjørende. 

Studien foreslår at det ble gitt for mye ansvar til den enkelte elev for deres egen fysiske aktivitet. På den måten var det ofte foreldrenes prioriteringer og muligheter til å følge opp som avgjorde barnets fysiske aktivitet.