Jenter er underrepresentert i autismespekter diagnoser. Foto: Bård Gudim/Espira

Jenter på autismespekteret blir ikke diagnostisert tidlig nok

Økt fokus på lek kan bidra til at flere jenter får hjelp.
Mandag, 1 mars, 2021 - 12:23

I foredraget Kvinner og jenter med autismespektrumtilstander kommer det tydelig frem at jenter er underrepresentert i diagnoseringen av autisme og ADHD. Maj-Britt Posserud, overlege og barne- og ungdomspsykiater v/ Autismeteam i Spesialpoliklinikken, mener diagnosekriteriene må utvides for å møte de typiske symptomene jenter har. 

– De fleste har et bilde av hvordan en person med ADHD oppfører seg, for eksempel. Det samme gjelder personer med autisme. Denne stereotypien er mye basert på hvordan gutter med autisme oppfører seg. Dette fører til at en del jenter ikke blir diagnosert i barneårene, forteller Posserud. 

Diagnosekriteriene er rettet mot gutter med autisme 

Jenter på autismespekteret viser ofte en del av de samme symptomene som gutter, men det er ofte forskjell i funksjonsevnen. Posserud sier i foredraget at dette kommer av at jenter har bedre evner til å kamuflere symptomene. 

– Jenter er i større grad flinkere til å kopiere andres oppførsel. Dette krever mye fokus og energi. Jenter kommer ofte inn til BUP i ungdomsårene eller som voksne for sekundær vansker, slik som sosial angst og depresjon, sier Posserud. 


Fokus på lekeferdigheter i barnehagen har ført til at flere barn blir sendt til BUP. Foto: Nora Johnsen 

Økt fokus på lek i barnehage 

Posserud sier det har skjedd en forbedring de siste årene. Flere jentebarn kommer nå inn til BUP for observasjon, etter mistanke i barnehagen, for eksempel. Dette mye på grunn av et økt fokus på ‘lekeferdigheter’ og sosialt samspill fra tidlig alder. 

– Barn på autismespekteret har ikke like stort behov for å leke med andre barn. De vil gjerne leke alene, eller drive med ting alene. Dette kan være ett av flere tidlige tegn, forklarer Posserud. 

Posserud sier det er viktig å ikke fokusere alt for mye på diagnostisering, men heller se på det som en mulighet for å utvide verktøykassen til barn og unge som sliter.

– Det viktigste er å ha en forståelse for seg selv. Man kan ikke ‘fjerne’ autisme, men man kan lære seg å forstå annerledesheten og da har man noe å jobbe ut i fra, sier Posserud. 

Emneord: