– Koronakrisa har ikke vært bra for klima og miljø i verden, sier Sveinung Rotevatn. Foto: Snorre Tønset/KLD

– Klimaendringer og miljøødeleggelser har ikke stoppet opp under pandemien

22. februar starter FNs femte miljøforsamling og blir ledet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som er president for FNs miljøforsamiling. Møtet ble åpnet digitalt med over 380 deltakere fra hele verden.
Tirsdag, 23 februar, 2021 - 11:43

– Klimaendringer og miljøødeleggelser har ikke stoppet opp under pandemien, sier Rotevatn til regjering.no

Han mener at det er viktig at miljøforsamling, og FNs miljøprogram fortsetter arbeidet med viktige miljøsaker.

– Miljøarbeidet blir ikke mindre viktig under pandemien. Arbeidet for å styrke og bevare naturen er enda viktigere enn før, når vi ser på sammenhengene mellom tap av natur og forekomster av sykdommer som COVID-19, forteller Rotevatn.

Miljøministrene fra alle FN-landene møtes hvert annet år, men på grunn av pandemien skal ministrene komme sammen igjen i 2022, og etter planen skal møtet avsluttes ett år seinere i Kenyas hovedstad Nairobi.

Vil begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen

I følge regjering.no står at det “Under den virtuelle delen av miljøforsamlingen er det ventet at FNs miljøprograms strategi for 2022-2025 og arbeidsprogrammet med budsjett for 2022-2023 blir vedtatt. Både arbeidsprogrammet og strategien setter søkelys på tiltak, for å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til under 2 grader, redusere tap av biologisk mangfold, og redusere forurensning fra kjemikalier og avfall, av luft, vann og jord.” 

– At vi nå får vedtatt en modig og kraftfull strategi for UNEP betyr at vi kan forsterke arbeid vårt for å motvirke de tre globale krisene menneskeheten står i: klimakrisen, natur og naturmangfoldkrisen og krisen vi har med forurensing og avfall, sier Inger Andersen, lederen av FNs miljøprogram (UNEP).

Ifølge NTB står det at hovedtemaet for møtet er hvordan medlemslandene kan styrke FNs bærekraftsagenda for 2030 og bidra til at bærekraftmålene blir nådd.