Dette skiltet viser enn så lenge veien til legevakten i Storgata. Foto: Viktor Tangestuen
Legevakt kan nedlegges

Vil beholde tilbud i sentrum

Hele legevaktstilbudet kan flyttes til Aker, men bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker å beholde tilbudet i Storgata.
Fredag, 26 februar, 2021 - 14:51

Folk i alle aldre kommer og går fra legevakten i Storgata. Denne grå dagen er det litt varmere enn det har vært resten av måneden, men folk bruker stort sett fortsatt store, varme jakker. Alle har på seg munnbind, noen i tøy, andre engangs. Men for de fleste tar det ikke mange skrittene fra utgangen før munnbindet kommer av.

Noen kommer med bil, andre gående, mens en og annen kommer på sykkel. Noen har med seg familie, mens andre er alene.

Én ting har de til felles, de håper alle på å få hjelp på legevakten.

Mener legevakten må bevares

Legevakta i Storgata er sentral for mange, og opplever en strøm av pasienter som kommer innom hver dag. Lokalene er ikke de nyeste eller største, og har fortsatt hovedbygg fra 1959.

Det bygges nå en ny legevakt på Aker. Denne skal kunne ta imot hele Oslos befolkning, og legevakta i Storgata vil kunne bli fjernet. I vurderingen har derimot ikke tilgjengelighet fått mye oppmerksomhet, men heller kapasitet.

Leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, Teodor Bruu (MDG), mener at man burde beholde legevakten. 


Teodor Bruu ønsker å beholde tilbudet i Storgata. Foto: Magnus Skrede/MDG

– Jeg tenker at en så stor by som Oslo bør ha plass til minst to legevakter, og at minst en av de ligger så sentralt som mulig. Det er jo ganske åpenbart at jo lengre vei det er til legevakten, jo høyere terskel har man, sier Bruu.

I januar kom MDG med et saksframlegg i Gamle Oslo bydelsutvalg om å beholde legevakten i sentrum. Der legger partiet vekt på at flyttingen av legevakttilbudet vil føre til lenger reisevei for store deler av Oslos befolkning.

Det legges også vekt på at bydelen har en høy andel sårbare grupper innen rus og psykiatri.

– Jeg er spesielt opptatt av folka i bydelen, og vi vet jo at det er en ganske sårbare grupper som tar i bruk helsetilbudet mye. Jeg er redd for at det kan gå utover helsen blant disse gruppene hvis man flytter legevakten, konstaterer Bruu.

Beregnet ikke transport

I fjor lagde konsulentselskapet Agenda Kaupang en rapport for Oslo kommune som er blitt diskutert mye. Rapporten har blitt brukt til å fastslå at Oslo kommune kun vil trenge én kommunal legevakt i framtiden.


Det er gode muligheter til å reise kollektivt til legevakten. Foto: Viktor Tangestuen

Rune Holbæk i Agenda Kaupang sier rapporten først og fremst er et ønske om å oppdatere tall på legevaktsbruk. Samtidig skal den kvalitetssikre legevaktens beregnede kapasitet.

– I utgangspunktet var det hvor stor kapasitet det er bruk for i Oslo framover som var viktig, sier Holbæk.

Konsulentselskapet utviklet en datamodell som skulle samle data for legevaktsbruken i Oslo de siste tre årene. Dette vil si at de ikke har hatt som oppgave å vurdere tilgjengeligheten og reiseveien til Aker sykehus.

Aker kan bli mer tilgjengelig

Foran inngangen står en beige minibuss. Sjåføren hjelper en eldre kvinne i rullestol med å komme seg inn i den store bilen. Hun er skrøpelig, men klarer til slutt å sette seg inn. Etter litt kjører minibussen av gårde, før det kommer en ny beige minibuss trillende inn på plassen.

Den lille parkeringsplassen utenfor legevakten i sentrum er bortimot full. Hver gang en bil drar, tar det ikke lang tid før en annen fyller den tomme plassen. 

De fleste tar seg derimot til legevakta på andre måter.


Noen kjører bil til legevakten. Foto: Viktor Tangestuen

De mange og ulike transportmidlene som tas i bruk til legevakten, demonstrerer hvor tilgjengelig det er i Storgata. Kollektivtransport har vært en viktig del av MDG sin politikk, og de vil gjerne beholde en lett tilgjengelig legevakt.

– Det føles som at en legevakt på Aker er tilpasset de som kan kjøre bil, sier Bruu.

Han mener mulighetene for kollektivtransport burde bedres.

– Vi håper jo at den offentlige transporten til Aker blir bedre, og det er ikke veldig dårlig heller. Aker kunne vært mer utsatt enn det det er, sier Bruu.

Han synes altså ikke at situasjonen er bekmørk.

– Det finnes steder i byen som er mindre sentrale enn Aker. Men det vil likevel oppfattes som en terskel å dra helt ut dit, når man trenger hjelp, legger Bruu til.

Behandlet i bydelsutvalg

Saken ble behandlet i Gamle Oslo bydelsutvalg tidligere i februar. Der sa Anne Maria Røe (H) at å beholde legevakten i Storgata vil bety økt offentlig ressursbruk.

Hun mener også at det vil være fare for at det faglige tilbudet hos begge legevakter vil bli svekket. Røe er derimot åpen for å ha et tilbud i Storgata, selv om det ikke vil være en legevakt.

Bydelsutvalget kom til slutt fram til at de vil be Oslo kommune om å sikre at det fortsatt skal være et lavterskeltilbud for sårbare grupper i sentrum etter legevakten flytter. Dette var et forslag fra Ap og SV.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til Dagsavisen at sårbare grupper i sentrum fortsatt skal ha et godt tilbud å gå til.

– Byrådet vil i løpet av 2021 legge fram en sak om ny storbylegevakt og legevaktskapasiteten i Oslo, som også inkluderer et tilbud for sårbare grupper i sentrum, sier Steen til Dagsavisen.

Bruu synes det er nødvendig å ta vare på de mest sårbare gruppene.

– Vi tenker at det bør være et absolutt minimum at man sikrer legevakt for de mest sårbare gruppene innen rus og psykiatri, sier han.


Legevakten i Storgata ble etablert i 1988, men selve bygget har stått siden 1959. Foto: Viktor Tangestuen

Åpen legevakt

Utenfor apoteket noen meter fra inngangen til legevakten, står en kvinne med barnevogn og venter på mannen sin, som gikk inn litt tidligere. Hun triller vogna rolig fram og tilbake. Barnet i vogna gråter. 

Kvinnen lener seg bort til den automatiske døra for at den skal åpne. Hun roper noe som er vanskelig å høre inn til mannen. Noen minutter senere kommer han ut med en full pose. Hånd i hånd triller de barnevogna nedover gata, vekk fra legevakten.

Emneord: