Rasisme tolereres ikke her. Foto: Silje Natland Apeness

Vil at lærere skal stå fremst i kampen mot diskriminering

I regi av African Student Association UiO og Antirasistisk senter ble det onsdag arrangert et nettpanel om hvor Norge ligger i kampen mot rasisme og høyreekstremisme, 20 år etter drapet på Benjamin Hermansen.
Torsdag, 4 februar, 2021 - 15:40

Skolen ble trukket fram som et eksempel hvor mye som trenger å skje framover, hvis man skal få en slutt på diskriminering. Esther Lema Lusambo, som representerte Afryea Collective i panelet, dro fram historier hun har hørt ifra studenter gjennom sitt arbeid, hvor de forteller at de ikke føler de blir tatt alvorlig av lærerne.

- Selv om noen velger å si ifra, så vil ikke lærerne ta tak i det fordi det er et såpass sårt tema. Og mange lærere føler at de ikke har noen ting de skulle sagt om det, og det får studentene til å miste tillit til dem.

Sahar Hassani mener det er for lite kunnskap i skolen om å se diskriminering og rasisme, og hvordan håndtere det. Hun sier at lærerutdanningene ikke forbereder studentene sine godt nok i møte med disse problemene, og at lærere må være en del av antirasistisk arbeid for å endre holdninger i tidlig alder.

Ikke nok har blitt gjort

Panelet bestod av Dr. Michelle Tisdel, Sahar Hassani, Katrine Fangen og Esther Lema Lusambo. De tok for seg drapet på Benjamin Hermansen i 2001, og hvordan utviklingen i antirasistisk arbeid har vært de siste 20 årene.

Selv om deltakerne av panelet var enige om at det har blitt gjort fremskritt i arbeidet mot rasisme og diskriminering, så var det også en konsensus om at det ikke er nok.

- Vi ser framgang, så stagnerer det, og så ser vi litt fremgang igjen. Og i mellomtiden kommer tragiske påminnelser om at vi ikke har gjort nok, sier Sahar Hassani, som er direktør for Agenda X.

Vil ha påbudt opplæring

Hassani nevner også at det finnes forskjellige programmer som skal gi lærerne evnen til å oppdage og håndtere diskriminering, som Kompetanse for mangfold og Dembra, men at disse programmene er frivillige å ta del i.

- Det underliggende med disse programmene er at de er et valg man kan ta, og ikke en påbudt politisk prioritet som alle skoler må følge.

Hun ønsker også en mer utdypende lovgivning enn den man ser i dag, og trekker fram at i 2017 ble ordet “rasisme” tatt ut av opplæringsloven.