I 2020 utgjorde marihuanabeslag 14 prosent av alle beslag mot 10 prosent i fjor. Foto: Elsa Olofsson (CC BY 2.0 Flickr)

Nye tall: Nedgang i antall hasjbeslag, økning av marihuana

Ferske tall fra Kripos for fjoråret viser at antall hasjbeslag er redusert med 41 prosent. Antall marihuanabeslag har samtidig økt med nesten 24 prosent.
Torsdag, 4 februar, 2021 - 13:56

Tirsdag 3. februar offentligjorde politiet statistikk for narkotika og doping for 2020. Statistikken blir oppdatert hvert halvår og viser hvordan samfunnet utvikler seg når det gjelder narkotika, legemidler og dopingmidler. De ferske tallene viser blant annet at det er svært stor nedgang i antall hasjbeslag, men at antall og mengde beslag av marihuana samtidig øker.

Koronapandemien påvirker tilgang

Rapporten trekker frem beslagsnedgangen av hasj og den samtidige økningen i beslag av marihuana som et av de viktigste utviklingstrekkene. Antall hasjbeslag er redusert med 41 prosent, mens antall marihuanabeslag samtidig har økt med nesten 24 prosent. Også styrkegraden i analyserte marihuanabeslag har økt med fem prosentpoeng fra 2019.

Nedgangen i antall hasjbeslag forklares i rapporten som et resultat av store mengder beslag etter politiaksjoner mot produsenter i Marokko og smuglerruter i Gibraltarstredet og Middelhavet. I tillegg skal stengte og sterkt overvåkede grenser som følge av koronapandemien ha hatt innvirkning på både tilgang og prisen på hasj rundt om i Europa.

Betydelig økning i antall amfetamin- og heroinbeslag i tillegg til et rekordhøyt antall MDMA-beslag, er utviklingstrekk som også trekkes frem som viktige i rapporten.