Oslofolk er positive til innvandring og integrering. Foto: Shad Madian

Oslofolk mest positive til innvandring

Holdninger til innvandring henger sammen med kontakt. Oslofolk er mest positive, ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.
Tirsdag, 9 februar, 2021 - 15:12

Oslo er fylket med flest innvandrere i Norge. En av tre er født i et annet land eller har to utenlandsfødte foreldre. Forskere ved Institutt for samfunnsforskning har, gjennom en undersøkelse, funnet ut at Oslos befolkning også er mer postive til innvandring enn resten av landet. 

Mer enn halvparten av undersøkelsens deltakere fra Oslo mener innvandring er bra for Norge. I resten av landet sier kun 35 prosent det samme.

Kontakt som hovedfaktor

Forskerne opplyser om at jo mer kontakt en har med innvandrere, jo mer positiv er man til innvandring.

− De som har kontakt med innvandrere er klart mer positive til innvandring, men det har relativt liten betydning om denne kontakten er daglig eller månedlig, forteller ISF-forsker Jan Paul Brekke.

Sammen med Audun Fladmoe, har Brekke skrevet rapporten om holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo

Høyt utdannede er mer positive

Brekke forteller at en viktig delforklaring nettopp er det høyere utdanningsnivået i Oslo. Høyt utdannede personer er ofte mer positive til innvandring enn personer med lavere utdanning.

– Befolkningen i alle bydeler i Oslo er mer positive til innvandring enn folk ellers i landet, på nesten alle spørsmål vi har undersøkt, opplyser han.

 

 

 

Emneord: