Bent Høie mener at de nye tiltaksnivåene vil være mer oversiktlig enn tidligere. Foto: Borgos Foto AS

Regjeringen forenkler ordningen med regionale koronatiltak

Fra 23. februar vil antall tiltaksnivåer reduseres fra fire til tre, og kommunene vil nå i større grad kunne gjøre egne vurderinger.
Mandag, 22 februar, 2021 - 12:14

Søndag ettermiddag besluttet regjeringen å forenkle de regionale tiltakene. Ring 1 og ring 2 blir byttet ut med tiltaksnivå A, B og C.

– Vi har lyttet til kritikken om at systemet har vært for komplisert å forstå, og forenkler og forbedrer derfor ordningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Fremgangsmåten vil likevel være som tidligere. Jo mer alvorlig utbrudd, jo strengere tiltaksnivå får kommunene. Tiltaksnivå A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.

Egne vurderinger

Høye understreker at erfaringene med tiltaksnivåene har vært positive, men at smittevernstiltakene er en stor belastning, særlig for barn og unge. Regjeringen ønsker derfor at kommunene selv i større grad skal utarbeide egne tiltak.

– Det vil i utgangspunktet være kommunene selv som vurderer om barnehager og skoler skal gå over til rødt nivå, sier Høie.

Han påpeker at det likevel vil være behov for at regjeringen beslutter regionale tiltak. Dette skal gjøres i situasjoner der det er behov for en rask og koordinert prosess i en uoversiktlig situasjon.

Les om de største endringene som gjøres her.

Emneord: