FELLES PROSJEKT: Innen 2025 skal det bygges en dagsturhytte i alle de 26 innlandskommunene. Foto: Renate Karlsmoen

Skal bygge dagsturhytte i Trysil

Trysil kommune sier ja til å bli med på prosjektet Dagsturhytta Innlandet. Dette ble vedtatt under tirsdagens kommunestyremøte.
Tirsdag, 23 februar, 2021 - 18:54

– En dagsturhytte kan være med på å få flere ut på tur i nærmiljøet, sier politiker Terje Stenseth (Ap).

Trysil kommune ønsker å sette opp en dagsturhytte som en del av prosjektet Dagsturhytta Innlandet. Hytta skal være på plass i løpet av 2022. Dette ble enstemmig vedtatt under kommunestyremøtet 23. februar.

Kommunen vil nå arbeide med plassering og finansiering av hytta.

Tilgjengelig for alle

Ida Nymoen (Sp) sier at dette er et flott tiltak.

– Dagsturhytta vil etableres i et område som kan brukes av alle. Spesielt i tida vi er inne i, så er det viktig med slike tiltak for både innbyggere og besøkende. Dette gjør at vi kan være sammen i trygge omgivelser, sier hun.

Målet med prosjektet er å skape et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn, opplyser Innlandet fylkeskommune på sine nettsider. Dagsturhyttene skal plasseres slik at de vil være tilgjengelige for alle.


– Dagsturhytta skal stimulere til bruk av nærfriluftslivet, sier Ida Nymoen (Sp). Skjermdump: Trysil kommune

Oppretter prosjektgruppe

– En dagsturhytte skal kunne brukes av barnefamilier, eldre og de med nedsatt funksjonsevne, påpeker Terje Stenseth (Ap).

Han mener derfor at prosjektgruppa som skal utarbeide planen, bør være bredt sammensatt. Under møtet ble det vedtatt at den skal inkludere en representant fra rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Også Trysil ungdomsråd ønsker å bli involvert tidlig i prosessen.

– Vi er veldig positive til at Trysil skal bli med på dette prosjektet, sier Olea Hildrum, leder i Trysil ungdomsråd.

Det er spesielt plasseringen av hytta som vekker engasjement. Varaordfører Stine Akre (SV) sier hun tror det vil bli en spennende debatt å følge med på.

En investering i folkehelsa

Innlandet fylkeskommune ønsker å bygge en dagsturhytte i alle sine kommuner innen 2025. Dagsturhyttene vil bli eid og driftet av kommunene selv, men fylkeskommunen vil delfinansiere dem.

I Trysil kommunes budsjett for 2022 vil det bli satt av 156 250 kroner for å dekke kostnader til byggingen.

– At Trysil kommune bruker penger på å bygge en dagsturhytte, må vi se på som en rimelig investering i folkehelsa, sier Stenseth.

Viktig med toalett

Etter forslag fra Trysil Høyre vil det også inkluderes toalettfasiliteter og solcelleanlegg i planene.

– Med den erfaringen vi har fra Skagsvola og liknende turmål, så valgte vi et alternativ med toaletter, forklarer Anders Nyhuus (H).

Dette skal være med på å gjøre dagsturhytta tilgjengelig for flere.

Tegnet av innlandsarkitekter

Utformingen av dagsturhyttene vil gjøres av arkitektfirmaet Ram arkitektur, som vant fylkeskommunens arkitekturkonkurranse.

- De har utformet en modell med særpreg som vil gi Dagsturhytta Innlandet en klar identitet. Hytta har en enkel kileform og er tenkt oppført i tre. Hytta skal også være enkel å vedlikeholde, sier prosjektleder for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid. 

Innlandets første dagsturhytter kan være på plass i løpet av juni 2021.