Bent Høie (H) inviterte tirsdag til pressekonferanse med ordførerne i Innlandet. Foto: Borgos Fotos AS

Uenighet om sykehusplassering

Under pressekonferansen for ordførerne i Innlandet på tirsdag, var det splid om plasseringen av ulike sykehustjenester i fylket.
Tirsdag, 9 februar, 2021 - 13:45

Kommunene vest og øst i Innlandet har ulike synspunkter på hvor de forskjellige sykehusfunksjonene bør plasseres.

Uenige om akuttsykehus

Flere kommuner vest for Mjøsa gir støtte til et mjøssykehus på Moelv, mens ordføreren for Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap), gir tilslutning til forslaget om mjøssykehus i Brumunddal. Kommuner i denne regionen uttrykker samtidig enighet om at det viktigste er at akuttsykehuset havner på Lillehammer.

– Nord-Gudbrandsdal står fast på Mjøsbrua, det vil si Moelv, og at det andre akuttsykehuset skal plasseres på Lillehammer, sier ordfører i Lom kommune Bjarne Eiolf Holø (Sp).

Flere av kommunene øst i Innlandet ønsker imidlertid akuttsykehus i Elverum, mjøssykehus på Moelv og elektivt sykehus på Gjøvik, om det skal bli en ny sykehusstruktur. Primærønsket for mange av disse er imidlertid å beholde eksisterende tjenester og struktur.

– I vår region er det en oppfordring om å beholde og videreutvikle dagens sykehusstruktur, sier ordfører i Elverum kommune Lillian Skjærvik (Ap).

Bør desentralisere oppgaver

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Innlandet, informerer om at Fylkestinget i fjor vedtok støtte for hovedsykehus ved Mjøsbrua. 

– Det må også legges vekt på desentralisering av oppgaver, legger han til.

Han poengterer at mange tjenester kan plasseres på lokalmedisinske sentre, slik at beredskapshensyn og prehospitale tjenester ivaretas lokalt.

Ifølge Bent Høie bør vedtaket være klart før sommeren.

Emneord: