Ordfører i Færder kommune Jon Sanness Andersen. Foto: Færder kommune

Stort ønske om å tilrettelegge for næring på Kaldnes Vest

Kommuneplanutvalget i Færder samlet seg på onsdag for å diskutere utviklingen av området Ramdal – Kaldnes.
Torsdag, 4 februar, 2021 - 13:20

På det direktesendte møtet ledet av ordfører Jon Sanness Andersen (Ap), ble det vedtatt å utarbeide en kommunedelplan for området Kaldnes Vest og ta området ut av kommuneplanprosessen.

Kommunedirektør Toril Eeg mener at Kaldnes Vest har stort potensiale til å bli et attraktivt lokalsenter.

Det er et felles ønske om at Kaldnes Vest skal bli et næringsområde med langsiktige arbeidsplasser. Samtlige partier ønsker heller ikke at dette skal bli et rent boligområde, men stiller seg åpne for en kombinasjon av både bolig og næring.

Ønsker ingen konkurranse

Tom Mello (H) uttrykte også at Høyre ikke ønsker at Kaldnes Vest skal konkurrere mot Teie Torv, og at de derfor ikke ønsker handlegater eller flere kafévirksomheter.

– Midt i Tønsberg-området ligger Kaldnes Vest som en uslepen diamant. Dette er et interessant område for nasjonal og internasjonal næring, sier Richard Fossum (Sp).

MDG kom med et forslag om å bevare arealet slik det er i dag, men trakk senere dette forslaget ettersom andre medlemmer i kommunestyret påpekte behovet for arbeidsplasser i kommunen.

Samarbeid mellom kommunene

– Kommunen vil at Kaldnes Vest blir en egen prosess med en organisering som skal minne om en kommunedelplan. Kommunen har ikke tatt stilling til hva dette arealet skal inneholde, men dette blir overlatt til det fremtidige planarbeidet, forteller saksbehandler Tron Myrén.

Ifølge Myrén ønsker Færder å utvikle en prinsipp-plan med Tønsberg kommune, der man får et planprogram som kan knyttes til begge kommunene. Deretter ønsker de å utvikle en kommunedelplan i perioden etterpå.

– Vi ser det er et behov for godt samarbeid med Tønsberg fordi det er så mye som henger sammen, spesielt transport, men også handelsstruktur, forteller Myrén.

Andre vedtak under møtet: 

  • Utfylling av masser utenfor Kaldnes Vest tas inn i arbeidet med kommuneplanen.
  • Området Ramdal Øst tas inn i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Planområdet (unntatt den sørligste eiendommen), blir med som et samlet innspill og deretter videre til konsekvensutredning.
  • Ramdal Øst blir utviklet som boligområdet eller en kombinasjon av bolig og næring (kontor).
  • Området Ramdal, med private arealinnspill, tas inn og behandles i arbeidet med kommuneplanens arealdel.
  • De private arealinnspillene Harpunveien 1 og Brattbakken 2 tas ikke med videre til konsekvensutredning.
  • Brattbakken tas med videre til konsekvensutredning i kommuneplanarbeidet, under forutsetning at det ikke kommer i konflikt med arbeidet rundt ny fastlandsforbindelse.
Emneord: 
Tags: