Politiets utlendingsenhets interneringsleir Trandum. Foto: Wikipedia (CC BY-SA 4.0.)

Tilsynsrådet bekymret for Politiets utlendingsinternat Trandum

I årsmeldingen for 2020 retter tilsynsrådet skarp kritikk mot Politiets utlendingsenhet for forholdene ved internatet på Trandum.
Fredag, 26 februar, 2021 - 14:59

Forholdene beskrives blant annet som for likt et fengsel, noe som ikke har vært lovgivers intensjon. Tilsynsrådet ved internatet på Trandum nevner i sin årsmelding ulovlig og unødvendig innlåsning, bruk av isolasjon, liten mulighet for kontakt med omverdenen, mangelfullt helsetilbud, samt at internerte ikke synes å ha reell klagerett.

– Ble behandlet som en hund

– Jeg ble behandlet som en hund, sier en tidligere internert Journalen har vært i kontakt med. Han var internert i 2020, og bekrefter forholdene som beskrives i tilsynsrådets årsmelding.

Han forteller i tillegg om et sterkt psykisk press for å godta frivillig retur under interneringen, og ønsker å være anonym fordi han er redd for reaksjoner fra norsk politi. Journalen kjenner mannens identitet. 

Iverksetter tiltak


Johan-Edvin Throndsen. Foto: Politiets utlendingsenhet 

Johan-Edvin Throndsen, seksjonsleder ved Politiets utlendingsinternat, svarer i en samlet kommentar:

– Generelt mener vi at driften ved utlendingsinternatet per i dag er forsvarlig og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Samtidig er vi åpne for å se på andre måter å løse oppgavene våre på innenfor det gjeldende lovverket.

Throndsen opplyser om at de er i gang med å iverksette enkelte tiltak på bakgrunn av rapporten, blant annet en mer skånsom rutine for kroppsvisitering og med å utrede montering av luftebalkonger i tilknytning til avdelingene og økt adgang til internett og telefon for de internerte.

– Tilsynsrådet vil bli oppdatert på fremgangen. Enkelte av punktene til tilsynsrådet ligger utenfor Politiets utlendingsenhets ansvarsområde. Vi er åpen for at helsetjenestene legges under det offentlige slik tilsynsrådet foreslår, men dette ligger til overordnede myndigheter å bestemme. Vi avventer også en tydeligere hjemmel fra Justis- og beredskapsdepartementet når det gjelder innlåsingspraksis, sier han.

 

Emneord: