Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ser alvorlig på tallene som kom frem i den nye rapporten. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Trakassering i Forsvaret er fremdeles en utfordring

Mer enn én av fem har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret i løpet av det siste året.
Tirsdag, 23 februar, 2021 - 11:23

Høsten 2020 gjennomførte FFI, på oppdrag fra Forsvaret, en stor kartlegging av mobbing og seksuell trakassering blant vernepliktige og ansatte i Forsvaret. Kartleggingen, som er en videreutvikling av undersøkelsen fra 2018, viser en nedgang i antall tilfeller, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener tallene fremdeles er altfor høye.

 – Resultatet viser at Forsvaret fortsatt har en viktig jobb å gjøre. Selv om det ble iverksatt en rekke tiltak etter forrige undersøkelse, viser årets resultat at det er behov for å skjerpe innsatsen ytterligere, sier Bakke-Jensen til regjeringen.no

I rapporten kommer det frem at 22 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Forekomsten er høyest blant kvinner og de yngste aldersgruppene. 

Bekymret for de yngste

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er særlig bekymret for resultatet til de yngste aldersgruppene som deltok i undersøkelsen.

 – Det er de yngste som er fremtiden vår. Samtidig er det der resultatene er verst. Vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det målet står, sier forsvarssjefen til NRK.