Alle fylkesarrangementer og den nasjonale UKM-festivalen måtte avlyses i fjor. Foto: Hanne Kristin Medlien

UKM tenker nytt

Etter fjorårets avlysninger av fysiske arrangementer, utforsker UKM Norge nye møteplasser for ungdom under pandemien.
Torsdag, 25 februar, 2021 - 15:07


Daglig leder i UKM Norge Torstein Siegel, synes det er trist at ungdommen ikke får møte hverandre på samme måte som før. Foto: Marius Mandal, UKM Norge

Pandemien har ført til at UKM, ung kultur møtes, i flere kommuner og bydeler har måttet avlyse eller utsette sine lokale arrangementer, i tillegg til at alle fylkesarrangementer og den nasjonale festivalen måtte avlyses i fjor.

 UKM er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge, og har en historie som strekker seg tilbake til 1985, og har hatt stor utvikling siden den gang. 

–Det er trist at vi har måttet avlyse. Vi trodde det skulle gå over, men det gjorde det ikke. Så med unntak av Møre og Romsdal som hadde en digital fylkesfestival, ble det ingen fylkesarrangementer eller noe nasjonalt fysisk i fjor, sier Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge.

Digitalt

Etter nedstengingen i mars, begynte UKM Norge planleggingen av digitale tiltak som workshops og livestreams.

–Vi prøver å skape møteplasser, men det er på ingen måte et fullgodt alternativ. Det er klart at særlig i en tid hvor så mye annet må skje digitalt, blir det en viss trøtthet rundt det, sier Siegel, som forstår at ungdommen savner å møte hverandre som før.

Gaming og e-sport

Situasjonen har ført til at UKM Norge har hatt muligheter til å utvikle og utforske nye områder.

–Vi har satset mer på gaming, e-sport og andre typer aktiviteter for å skape møteplasser for ungdom, sier Siegel.

Han forteller at de har utviklet en rapport, og en veileder til kulturdepartemenet om hvordan man lokalt kan sette i gang gode gaming og e-sport tilbud for ungdom. 

Den digitale hverdagen har også ført noe godt med seg for videre samarbeid, trekker Siegel frem. 

–Vi har snakket mer med nettverket vårt og har fått muligheten til å jobbe med de andre aktørene på barne- og ungdomsfeltet. På denne måten har vi satt i gang en del gode tiltak og det har gitt oss muligheten til å se hvordan vi kan samarbeide bedre fremover, avslutter UKM-sjefen.

Emneord: