Illustrasjonsbilde: Kabul, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvarets mediesenter

Vil gi Forsvaret midlertidige myndigheter

Regjeringen vil videreføre loven fra i fjor om å la Forsvaret ha midlertidig utvidede myndigheter over sitt personell.
Tirsdag, 23 februar, 2021 - 11:31

Forsvarsdepartementet og Regjeringen fremmet fredag et forslag til Stortinget om en ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret.

Formålet med loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom pandemien. Lovforslaget gir Forsvaret myndighet til å iverksette nødvendige tiltak overfor militært tilsatte, tjenestepliktige og sivilt ansatte, både i og utenfor arbeidstiden, for å begrense smittespredningen.

Loven fra april ble opphevet 1. februar, men regjeringen ønsker en forlengelse fram til 1. september 2021, skriver Forsvarets Forum.

Risiko for smittespredning

Forsvarets virksomhet er i hovedsak konsentrert på relativt små områder med en høy konsentrasjon av personell. I militære leirer lever og arbeider personellet tett på hverandre, og smitte vil kunne spre seg raskt. En større smittespredning i en militær leir eller en avdeling vil kunne få store konsekvenser for Forsvarets evne til å ivareta sin samfunnsfunksjon, skriver forsvarsdepartementet i forslaget til lovvedtaket.