Europakommisjonen lanserte European Green Deal i 2019. Foto: European Parliament
European Green Deal:

– Norge er en viktig og relevant partner for EU

Norge har vært i samtaler med EU om hvordan de best kan bidra til å nå klimamålene som er innført i European Green Deal.
Mandag, 1 mars, 2021 - 15:03

Etter et møte med Europakommisjonen møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, samferdselsminister Knut Arild Hareide og olje- og energiminister Tina Bru, pressen over zoom. Møtet gikk ut på hva Norge kan gjøre for å bidra til å nå klimamålene, samtidig som å finne ut hvordan EU og Norge best kan samarbeide.

Bærekraftig næringsliv

– EU har lagt merke til regjeringens grønne skatteskifte og klimaambisjoner, sier Rotevatn.

Han forteller at avtalen gjelder alle sektorer, og skal komme alle sektorer til gode. Statsrådene tok også opp den norske posisjonen i bærekraftig regelverk, og hvor viktig det er med fellesstandarder for å gjøre næringslivet konkurransedyktige, også i fremtiden.


Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er fornøyd med møtet. Foto: Stortinget

Samferdselsminister Knut Arild Hareide, kunne fortelle at elbilpolitikken i Norge spesielt har blitt lagt merke til. Han stilte også EU spørsmål om når det vil komme nye utslippskrav til nye biler, noe de ikke kunne svare på.

Ambisiøse prosjekter

– Luftfarten er i krise nå, men vi ser mulighetene i luftfarten når det gjelder  nullutslippsfly, sier Hareide.

Han presenterte Norge som en ideell kandidat for å teste ut klimavennlige fly på norske kortdistanseruter. 

Olje- og energiminister Tina Bru kunne fortelle at EU var interesserte i karbonfangstprosjektet til Norge, som enda ikke er realisert. 

Alle statsrådene beskrev møtet som godt, og både EU og Norge ser frem til fremtidige møter og videre samarbeid. De håper alle at Norge får ta del i European Green Deal videre.

Grønn vekststrategi

I følge regjeringen.no er European Green Deal Europakommisjonens grønne vekststrategi, som ble lansert i 2019 av kommisjonspresident Ursula von der Leyen. Avtalen har som mål å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent. Norge er knyttet til denne avtalen igjennom EØS-avtalen. Selve avtalen har flere punkter, som til sammen utgjør en europeisk tilnærming for EUs klima- og miljøpolitikk. Denne skal ivareta og integrere bærekraft i politikk, samtidig som den gjennomfører og reviderer eksisterende regelverk.

Europakommisjonen ser på klimaendringer som en stor trussel for både Europa og resten av verden, og de ønsker derfor en strategi på å håndtere denne trusselen. Kjernepunkter med strategien er:  

  1. Det er ingen nettoutslipp av klimagasser innen 2050
  2. Økonomisk er uavhengig av ressursbruk
  3. Ingen personer eller plasser blir etterlatt

Det overordnede målet er å gjøre EUs økonomi bærekraftig ved å gjøre klimaendringer til muligheter, og at alle skal inkluderes (Europakommisjonen).

Norge nylig fått en ny havrepresentant