Oslo tingrett dømte en mann for grov kroppsskade mot en eldre mann. Foto: Hanna Willoch Skaare

Dømt for vold mot eldre mann

En mann i 50-årene er dømt til åtte måneders fengsel for kroppsskade. Mannens forsvarer sier at de anker dommen.
Onsdag, 17 mars, 2021 - 13:17

En mann fra Oslo er i tingretten dømt til åtte måneders fengsel for grov kroppsskade. Den tiltalte skal ha dyttet en eldre mann bakfra, og dermed påført han flere skader. Skadene som ble påført den eldre mannen var et kutt i pannen og et kutt i hånden. Begge kuttene måtte syes. Den fornærmede fikk også et brudd i hånden som måtte opereres.

Hendelsen skjedde i oktober 2020 i Oslo sentrum, og de to involverte hadde ikke kjennskap til hverandre fra før. Den tiltalte har fortalt at den eldre mannen skal ha kommet med rasistiske uttalelser mot han før hendelsen, men tiltalte ble ikke trodd i retten.

Mannen er i tingretten dømt til å betale 5 770 kroner i erstatning, og 40 000 kroner i oppreisning til den fornærmede.

– Tiltalte har tenkt å anke saken, sier mannens forsvarer, Brynjar Meling, til Journalen.

Emneord: