Onsdag fortsetter prosedyrene mot den tiltalte IS-kvinnen. Foto: Hanna Willoch Skaare

Frikjennelse av IS-kvinnen er usannsynlig, mener aktor

Onsdag formiddag møter IS-kvinnen (30) i Oslo Tingrett for siste del av prosedyrene i rettssaken. Forsvarerne mener at terrortiltalte skal ha vært utsatt for menneskehandel.
Onsdag, 24 mars, 2021 - 15:11

Forsvarerne Magnus A. Nordhus og Nils Christian Nordhus bruker store deler av rettssaken på å argumentere for at IS-kvinnen skal ha vært utsatt for menneskehandel, og derfor ikke bør straffes.

De hevder at kvinnens situasjon passer til det utvidede begrepet av menneskehandel som norsk lov opererer med - menneskehandel ved utnyttelse.

– Hun var i en sårbår situasjon

Forsvarerne påstår at tiltalte skal ha blitt misbrukt i en sårbar posisjon. De begrunner første del av utsagnet med at tiltalte var i en sårbar posisjon i det hun satte sine føtter i Syria, blant annet ved at hun var i en fremmed stat med begrenset tilgang på midler, språkkunnskaper, og uten et hjelpeapparat.

Del to av utsagnet begrunnes med at hun ble misbrukt i sin sårbare posisjon gjennom at ektemennene hennes skal ha nektet å hjelpe henne til å forlate området. Det legges vekt på at kvinnen skal ha blitt tvunget av ektemennene til å utføre husarbeid. 

Forsvarerne henviser til menneskehandelprotokollen til FN, og mener at på grunnlag av denne har hun rett på å bli frifunnet ifølge norsk lov. 


Saken går på sal 250 i Oslo tingrett. Foto:Yousef Mansoury

Skal ha vært klar over hva hun gikk til

Aktor Geir Evanger mener at argumentet om menneskehandel ikke kan føres frem. Han trekker frem at kvinnen var klar over hva hun gikk inn i da hun bestemte seg for å reise til Syria.

Hun skal ha vært klar over rollen hun gikk inn i - som mor og kone, med ansvar for husarbeid, mener Evanger. Han forteller videre at det ikke var husarbeidet som var problemet i situasjonen, men krigføring og vold i hjemmet,

Han mener det er usannsynlig at tiltalte kan frikjennes.

– Vi har tatt utgangspunkt i en fengselsstraff på 3 år og 8 måneder. Videre må vi vurdere skjerpende og formildende forhold. Et skjerpende forhold er lengden på oppholdet hennes i Syria. Etter dette har vi kommet frem til en straff på 5 år, forteller han.

Han forteller videre at formildende forhold er blant annet informasjonen kvinnen har bidratt med, og det faktum at ISIL på det tidspunktet hun reiste til Syria ikke var etbalert enda.

– Da ender vi på en fengselsstraff på 4 år, sier han.

– Lengden på oppholdet bør være formildende  

Forsvarerne trekker frem at man bør anerkjenne at kvinnen har valgt vekk terrororganisasjonen, heller enn å straffe henne for å ha vært med i den tidligere. De påpeker også at lengden på oppholdet hennes i Syria var såpass lenge nettopp fordi hun var under tvang. 

– Jeg vil anse lengden på oppholdet hennes som et formildende moment, heller enn et skjerpende moment, sier en av forsvarerne.

Tiltalte får mulighet til å ta ordet mot slutten av rettssaken, men ønsker ikke dette. Dom i saken er ventet tirsdag 4. mai.