Den foreslåtte reformen innebærer at man kan ha på seg blant annet ti gram cannabis uten å få en rettslig dom. Foto: Thought Catalog/Unsplash

Frykter økt rusbruk blant unge

Regjeringens forslag til ny rusreform skal erstatte straff med hjelp. Flere er bekymret for signaleffekten dette gir til unge.
Onsdag, 3 mars, 2021 - 18:36

– Hva med ungdommen? De kommer til å utnytte hvert eneste smutthull i denne reformen, sier politibetjent og medlem av Norsk narkotikapolitiforening Silje Gramstad. 


Silje Gramstad, medlem i Norsk narkotikapolitiforening, sier det er sjeldent at unge i dag får ødelagt rullebladet sitt på grunn av narkotika. Foto: Privat

Avkriminalisering 

Om den nye rusreformen går gjennom på Stortinget vil bruk, besittelse og kjøp av narkotiske stoffer bli avkriminalisert. Dette betyr at man ikke vil bli straffet om man blir tatt med det regjeringen anser som en brukerdose. Brukerdosene er definert ved hjelp av såkalte terskelverdier. 

Straff hos politet vil bli erstattet med en rådgivningstime hos den kommunale helsetjenesten, og det vil påløpe et gebyr om man ikke møter opp til timen. 

Lettere å søke hjelp

Flere har i den siste tiden uttrykkt en bekymring for hvordan reformen vil påvirke bruk blant unge. Journalen møtte tre elever i tredje klasse på videregående skole i Oslo. De tre elevene har alle prøvd narkotiske stoffer, og mener det nåværende fokuset på straff gjør det vanskelig å søke hjelp. 

–  Jeg tror at om jeg hadde hatt et problem i forbindelse med narkotika i dag, så hadde jeg ikke søkt hjelp uansett. For jeg hadde tenkt at konsekvensen av å søke hjelp var større enn konsekvensen av å ikke få hjelpen. 

Hør hva ungdommene tenker om reformen her:

 

Emneord: