1 av 4 kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Foto: European Parliament (CC BY-NC-ND 2.0 Flickr)

Hver fjerde kvinne opplever partnervold

Det er skjedd en økning i antall kvinner som opplever vold og overgrep i nære relasjoner.
Fredag, 26 mars, 2021 - 11:00

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon og statistikk fra Krisesentersekretariatet viser at 1 av 4 kvinner i Norge opplever partnervold. Hør mer om dette i reportasjen under. 

Om du har blitt utsatt for et overgrep, eller om du er usikker på om du har det og trenger noen å snakke med, kan du ringe  Vold- og overgrepslinjen på 116 006.

 

Emneord: