Til tross for pandemien har veksten i helseutgifter vært mindre enn tidligere år. Foto: Miquel Lleixà Mora, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Lav vekst i helseutgiftene i 2020

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten av helseutgiftene i 2020 ikke var like stor som tidligere år.
Torsdag, 18 mars, 2021 - 15:12

I dag oppdaterte Statistisk sentralbyrå (SSB) helseregnskapet sitt, der vi nå kan se tallene for 2020.

Helseutgiftene utgjorde omtrent 72 000 kroner per innbygger i fjor. Dette er en økning på 1700 kroner fra 2019. Gjennomsnittsveksten har de siste ti årene vært på 2500 kroner i året. Det er lønnskostnader som er den største kostnaden i helsesektoren, og tallene fra SSB sitt helseregnskap viser at lavere lønnsvekst trakk ned utgiftene i fjor.

Tallene er foreløpige

SSB opplyser at tallene er foreløpige, da det er større usikkerheter rundt helseutgifter i 2020 på grunn av korona. Det er flere kostander knyttet til pandemien som ikke er helseutgifter, og derfor ikke inngår i helseregnskapet.

Innkjøp av vaksiner er delvis oppført på statsbudsjettet for 2020, men det inngår ikke i helseregnskapet for dette året, fordi vaksineringen ikke ble satt i gang for fullt før i år. Utgifter til koronatesting og smittesporing skal i utgangspunktet inngå, men SSB opplyser at tallene her er noe mer usikre.

De foreløpige tallene viser at de samlede helseutgiftene i Norge var på 387 milliarder kroner i 2020. 

Emneord: