Ambulansebåten ligger ved kai på basen i Rødøy. Snart flyttes den til Lurøy. Foto: Maria Helén Engøy Johansen

Mister ambulansebåten

Ambulansebåtene har i mange år hatt base på Rødøya i Rødøy kommune. Nå er det bestemt at den skal flyttes, noe som skaper bekymring blant innbyggere.
Fredag, 19 mars, 2021 - 13:40

Endring i beliggenheten til ambulansebåten har allerede vært diskutert i kommunen i noen år. Det er nå besluttet at den nye basen blir på Indre Kvarøy, i nabokommunen Lurøy. Dette skaper uro blant innbyggerne. 

Bedre beredskap

Til avisa Kulingen har direktør for Prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset Pål Madsen fortalt at flyttingen vurderes med bakgrunn i kvalitet av beredskapen.

– Flytting av ambulansebåten fra Rødøy kommune til Lurøy kommune er forankret i Helgelands styresak 50/2016 etter en vurdering av hvor ambulanseressursene totalt sett gir best beredskap i foretakets ansvarsområde, sier Madsen.

Bekymret for responstid

Beslutningen skaper bekymring, og flere av innbyggerne i kommunen støtter ikke ny lokalisering av ambulansen. Flere av bekymringene går ut på usikkerhet rundt responstiden, og hvor lenge de må vente på hjelp. 

I et innlegg skrevet av lokalforeninger i Rødøy, skrives det at flyttingen kan ha store konsekvenser for responstid i store deler av kommunen.

«Befolkningen i Rødøy er allerede ekstremt sårbare grunnet dårlige kommunikasjonsmuligheter, og en svekkelse av dagens tilbud når det gjelder akuttberedskap vil kunne få store konsekvenser når kritiske situasjoner oppstår», skriver lokalforeningene.

De håper nå at flyttingen avventes til Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for kommunen er klar. I tillegg håper de at en forskriftsfestelse av krav om responstid for akutt- og beredskapstjeneste fra regjeringen, kan bli aktuelt å ta med i vurderingen i fremtiden.

 

Emneord: