Støy rundt Økern torg og biler som blokkerer veien var blant sakene som ble diskutert på møtet med bydelsutvalget. Foto: Chell Hill (CC-BY 2.5 Creative Commons)

Møte i Bjerke bydelsutvalg: korona, aktivitetshus og rettshjelp

Bydelsutvalget Bjerke holdt digitalt møte torsdag ettermiddag.
Fredag, 19 mars, 2021 - 14:42

Det var flere representanter og tilskuere til stede på gårsdagens digitale bydelsmøte for Bjerke. Åpen halvtime begynte med innlegg om parkeringstrøbbel og mye støy rundt Økern Torg. Videre kom Avdelingssjef i bydel Bjerke, Rune Snildal, med en oppdatering om smittesituasjonen i bydelen.

– Det er mye spredt smitte. Dette har konsekvenser for smittesporing, selvfølgelig. Det at vi har mange yngre smittede gjør også at skoler og barnehager blir berørt, forklarer Snildal.

Beboere og representanter som deltok hadde også spørsmål knyttet til vaksineprioriteringer, men bydelsdirektøren Bovild Tjønn forklarte at det er nasjonale helsemyndigheter som står for dette, og at de derfor ikke kan svare enkeltsaker knyttet til vaksinering.

Aktivitetshus

Etter åpen halvtime og oppdatering om koronasituasjonen var det flere informasjonsinnlegg og diskusjoner rundt forslag og høringer.

Kirkens bymisjon og Oslo kommune startet i 2020 et samarbeidsprosjekt om Aktivitetshuset Bjerke. Dette er et lavterskeltilbud for mennesker med rusutfordringer i bydelen. Her tilbyr de sosialt samvær og varme måltider. Prosjektleder Norunn Hexeberg var innom møte for å fortelle om åpningen, og omtalte den som en suksess.

– Vi serverte 536 varme måltider ved bordene inne på aktivitetshuset, og vi serverte 487 take-awayporsjoner i løpet av 2020, forteller Hexeberg.

Vil videreføre retthjelpstilbud

Videre diskuterte bydelsutvalget tilbudet om rettshjelp. Bydelen har i en testperiode på 8 uker tilbudt juridisk veiledning på Lokalkontoret på Linderud Senter en dag i uken. Det var her mulig å få veiledning på polsk, somali, spansk, arabisk, norsk og engelsk. Tilbudet ble annonsert i avisen og på sosiale medier, men Lokalkontoret mottok kun 4 henvendelser. Bydelsadministrasjonen peker på språkbarrierer og pandemien som mulige årsaker dette. Bydelsutvalget har tidligere vedtatt å videreføre denne ordningen.

Rødt fremmet med dette et forslag som de ønsker skal inngå i videreføringen av tilbudet. De ønsker at bydelen tar initiativ til å samarbeide med Link-kontoret som er under oppstart i Romsås i regi av deres frivillighetssentral. De vil også at det skal være et lavterskeltilbud, hvor alle bydelens innbyggere kan få rettighetsveiledning. Rødt ønsker derfor ikke at det skal settes krav til at for eksempel NAV betaler innbyggernes husleie.

– Jeg håper jo at bydelen vil prøve seg på et samarbeid med det som etableres nå på Romsås, sånn at man kan utarbeide gode prosjekter sammen og dele erfaringer, sier representant fra Rødt, Andreas Lindrupsen.

Frp nedstemt

Fremskrittspartiet var uenige i forslaget. De mener at bydelens tjenestesteder og etater klarer å formidle god rettshjelp for sine beboere, og vil ikke opprette eget opplegg for dette.

Under voteringen var det kun en representant fra Frp og en fra Venstre som stemte for Fremskrittspartiets forslag. Det var 6 stemmer for Rødt sitt forslag, deriblant representanter fra Rødt, Arbeiderpartiet og Høyre. Det var derimot enstemmig at saken skal bli sendt til orientering.

Det var flere saker som ble diskutert og sendt til orientering. Deriblant forslag om å erklære «klimakrise i bydel Bjerke» og beboerparkeringer i bydelen.

Emneord: