Togreisene ser på avgangstavlen, men det er få nattog å se. Foto: Saga Eline Jonsson Hoff.

Etterlyser større jernbanesatsing

Flere europeiske land satser nå på nattog og flere jernbanestrekninger. Norge har ingen nattog til utlandet – hvorfor henger vi etter?
Onsdag, 3 mars, 2021 - 10:40

Eu har erklært 2021 et jernbaneår, og flere land er derfor i gang med en storsatsing på nattog og bedre toglinjer. Dette er en del av de iverksatte tiltakene for å nå målet om et klimanøytralt EU innen 2050, som er en del av the European Grean Deal. Der er derimot ikke tilfellet i Norge, som kun har interne nattog, og foreløpig ingen vedtak om et større tilbud. 

Kristian Kjellum Aass er administrator av facebookgruppen Togferie og har lenge jobbet for et bedre togtilbud ut av landet. Han mener Norges satsing på vei har gått på bekostning av jernbanepolitikken: 

–  Det er det store problemet. Tog har ikke vært med i likningen i det hele tatt. 

Norge ligger også høyt på listen over landene som flyr mest innenriks. Skjellum Aas peker på de store klimafordelene ved å satse på tog, og at Norge må ta ansvar. 

Hør hva politikerne svarer:

 

Emneord: