Sosialistisk ungdom og Unge Høyre er uneige om hvordan en samtykkelov skal fungere. Foto: Linea Bancel

Uenighet om samtykkelov

Etter høstens Stortingsvalg kan det bli aktuelt med en samtykkelov i Norge, som fastslår at kun ja betyr ja, og at alt annet regnes som voldtekt.
Torsdag, 25 mars, 2021 - 14:44

Samtykkelov er et tema som har blitt sett mer og mer i media de siste årene. Særlig engasjert i debatten er organisasjoner som Amnesty, men først og fremst ungdomspartiene og yngre voksne. Høyresiden har lenge vært mer kritiske til en samtykkelov, da de er skeptiske til hvordan en slik lov skal kunne gjennomføres i praksis. Mange unge politikere på høyresiden mener en samtykkelov ikke vil kunne forebygge overgrep. De mener det blir for fjernt med en skreven lov som skal regjere over en fysisk handling som sex og samtykke.

Hør på radioreportasjen under for å høre de ulike ungdomspartienes synspunkter, og innspill fra studenter om samtykkelov.

 

Emneord: