Oslo tinghus. Foto: Yousef Mansoury.

Terrortiltalt kvinne (30) erklærte seg uskyldig

Den 30 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS i seks år, siden 2013. Hun erklærer seg likevel uskyldig.
Mandag, 1 mars, 2021 - 16:09

Hun ankom rettssal 250, 15 minutter før rettssaken startet, sammen med sin forsvarer Nils Christian Nordhus. Tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen innledet med en personalia, der han leste opplysninger om den terrorsiktede kvinnen.

Han avsluttet med å spørre om hun erklærte seg skyldig på noen av de tiltalte punktene, som hun svarte med et lavmælt «nei».

Presenterte etterforskningen

Store deler av den første dagen til rettssaken ble brukt av aktor til å legge frem etterforskningen som hadde blitt gjort. Påtalemyndighetene nevnte at den tiltalte ba om pistol når hun ankom Syria.


Rettssaken tok sted i rettssal 250. Foto: Yousef Mansoury.

Den tiltalte hadde nektet for dette, men aktor mente at dette kunne bevises gjennom etterforskningen. Hensikten med å legge frem dette, var å støtte opp tiltalen om terrordeltakelse.

Aktor fortsatte å presentere etterforskningen, ved å vise en tidslinje som inneholdt oversikt over den tiltalte sine handlinger, og kart over hvor hun bodde i Syria. IS-krigeren Bastian Vasquez som døde i 2015, var også sentral i det de kalte «radikaliseringsprossessen» til den tiltalte.

Aktor brukte også mye tid på å forklare borgerkrigen i Syria, og forskjellen mellom IS og ISIL.

Tøff oppvekst

Kvinnen måtte presentere seg og fikk forklare hvordan hun kom i kontakt med ekstremistmiljøer, da hun ble bedt om å komme til vitneboksen.

Hun fortalte om oppveksten sin, og hvordan det påvirket valget hennes om å reise til Syria og slutte seg til IS. I løpet av forklaringen sin, ble det vanskelig for henne. Gjennom mikrofonen kunne man høre gråt og snufs. Hun ba etter hvert dommeren om en pause i rettssaken, og at dommeren skulle stille spørsmål, så det kunne bli lettere å fortelle.


Dommeren satt under emblemet til Norges riksvåpen. Foto: Yousef Mansoury.

Aktor stilte også spørsmål til tiltalte om hvordan hun samlet penger for reisen, hva hun studerte i Norge og hvorfor hun i det hele tatt reiste til Syria.

Forsvarer kom til ordet

Forsvareren til kvinnen, Nordhus, fikk også komme med korte merknader etter aktor sin presentasjon av etterforskningen.

Han ønsket først å understreke at den tiltalte sin innreise til Syria, skjedde før opprettelsen av ISIL (februar, 2013). ISIL ble opprettet sommeren det samme året. Med dette mente han at hun ikke sluttet seg til ISIL, slik påtalemyndighetene hadde nevnt.

Han pekte også ut at hun var en hjemmeværende husmor, og at hun derfor ikke har deltatt i terroren. Nordhus ville ikke overse at rollen som ektefellen til Vasquez og flere var sentral, men mente at det ikke var nok til å straffe henne for terrordeltakelse. Nordhus sa «Straff terroristen, ikke straff familien».

Nordhus nevnte også at den tiltalte ikke ønsket å være i Syria, men at hun ble tvunget. Han forebygget dette argumentet ved å understreke utfordringene hun hadde når det kom til å kontakte personer utenfor Syria.