Rettsaken ble innledet i Oslo Tingrett 16.03.21. Foto: Helene Lode

Tiltalt for hatefulle ytringer og trusler

En 28 år gammel mann er tiltalt for hatefulle ytringer og trusler knyttet til hudfarge og etnisk opprinnelse. Han erkjente straffeskyld i politiavhør, men trakk erkjennelsene i retten.
Torsdag, 18 mars, 2021 - 12:40

Dommerfullmektig Kristin Slørdal Hjort innledet med å sjekke personalia av tiltalte.

Aktor, Marte Kvalsvik Rørstad leste tiltale- og tilleggstiltalebeslutningen, og dommeren spurte om han erkjenner seg skyldig i tiltalepunktene. Han erklærte seg for ikke skyldig. 

Aktors innledningsforedrag

Aktor startet med å fortelle om bakgrunnen for postene, bakgrunnen for anmeldelsene og hvorfor det ble politisaker. Aktor forteller videre at konfliktene i alle sakene startet på Facebook, og deretter på Facebook Messenger. To av de fornærmede anmeldte selv, mens politiets nettpatrulje anmeldte den tredje. Felles for alle forholdende var hatefulle ytringer og trusler mot både fornærmede og familie.  

Aktors bevis består av vitneforklaringer, skjermdump av samtaler mellom fornærmede og tiltalte, og tiltales straffeattest.

Mistet besinnelsen

Tiltalte ga retten en kort forklaring for hvordan han og fornærmede fikk kontakt den 18. juni 2020. Fornærmede skrev til tiltalte ved to anledninger at han var patetisk, noe som gjorde at han mistet besinnelsen. Den fornærmede la samtalen mellom de to ut på Facebook. Krangelen startet. Den tiltalte ble provosert og aggressiviteten i meldingene eskalerte.

Tiltalte sendte meldingen «Vil finne ut hvor du bor, se hvem som ikke får puste» til fornærmede kort tid etter det var blitt lagt ut skjermdump av samtalen deres på Facebook.

Aktor kommenterte at det var nærliggende å tolke meldingen i lys av Black Lives Matter bevegelsen og drapet på George Floyd. George Floyd var en afrikansk mann som ble drept av en hvit politimann.

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig, og begrunnet det med at kommentarene var uheldig, men ikke ment rasistisk, og at det var basert på tomme trusler.

Fornærmede var gråtekvalt i retten da hun forklarte at hun var vant til å bli kalt apekatt og svarting. Hun sier videre at det som skapte frykt var truslene. «Dere går på familien min, nå er du virkelig ille ute».

Tiltalte forklarte i retten at utsagnet var basert på at fornærmede kontaktet moren hans, og «ille ute» var at han planla å gå til politiet fordi hun la ut informasjon om han på Facebook siden.

Fra diskusjon til trusler

Lørdag 29. august kom den tiltalte i konflikt på Messenger etter uenigheter med en ny fornærmet på Facebooksiden Stopp Sian. Fornærmede vitner i retten og bekrefter at de begge kom med frekke kommentarer. Fornærmede mener grensen ble overskredet da tiltalte kom med trusler mot fornærmede og familien. Fornærmede forklarte at tiltalte sendte et bilde av familien på Messenger og reagerte på det tiltalte skrev.

Aktor viste til følgende meldinger fra tiltalte til fornærmede og mente motivasjonen bak ytringene var rasistiske:

«Gjett hvem som blir et mål nå da, du må være stolt over å sette dama di i fare», «Ikke la dattera di gå ut alene».

«Gjør verden en tjeneste, spreng deg selv som resten av disse terroristene fra Islam».

Tiltalte hevder at utsagnene ikke var rasistisk motiverte, men kom som en følge av at tiltalte var svært provosert og forbannet.

Enig om å være uenig

Rasistiske ytringer er et gjengående tema i alle tre tiltalepunktene. Det er tre fornærmede i saken som alle har blitt utsatt for rasistiske hatytringer rettet mot de fornærmedes etnisitet og religion, påpeker aktor.

Siden en av de fornærmede kalte tiltalte en “gris”, mente tiltalte at begge parter terget hverandre i en barnslig krangel på Messenger.

— Jeg skulle ønske jeg kunne trekke det tilbake. Jeg har nesten kun utenlandske venner, og jeg har ingenting imot ikke-etnisk norske og minoriteter. Tiltalte forklarte at ytringene skyldtes sitt eget ukontrollerbare sinne og agresjon. Det var ikke rasistisk ment, det ble skrevet for å provosere, forklarte tiltalte.

Tiltaltes forsvarer viser fram en av meldingene sendt fra tiltalte til en av de fornærmede : “Enig om å være uenig da, jeg mener rasisme i alle former er feil”, og spør om det var tiltales ønske å avslutte samtalen.

Tiltalte bekreftet dette.

Misforståelse

29. august under samme innlegg på Stopp Sian siden, oppstod det en konflikt mellom tiltalte og den tredje fornærmede. Bakgrunnen for konflikten var ifølge tiltalte at han misforstod en kommentar fornærmede la ut på denne internettsiden.

Tiltalte svarte på kommentaren med følgende melding: «Jævla muslim, hvor bor du så vi får drept og fjernet avskummet». Ifølge fornærmede hadde tiltalte blokkert henne etter denne meldingen. Fornnærmede klarte å spore opp tiltaltes telefonnummer og ringte tiltalte.

Tiltalte forklarte i retten at hans melding var totalt uakseptabel, og at den skyldtes at han feiltolket meldingen fornærmede la inn på nettstedet Stopp Sian.

Tiltalte gav fornærmede en unnskyldning på messenger, og forklarte at han trodde kommentaren hennes på facebook var rettet mot han. Tiltalte forklarte i retten at han hadde forståelse for at fornærmede ble redd for seg selv og sitt barn, og at meldingen han sendte kunne skape frykt.

Forsvareren la i retten frem en samtale mellom fornærmede og tiltalte. Tiltalte ønsket å møte fornærmede for å forklare hvorfor han la ut meldingen og gi fornærmede en unnskyldning. Fornærmede takket ja til forespørselen på messenger, men hun forklarte i retten at hun aldri hadde til hensikt å møte tiltalte.

Straffeutmåling

I denne saken mener aktor at ytringenenes fryktfremkallende karakter er klart straffeskjerpende, og at ytringene er klart rasistisk motiverte. Skjerpende er det også, ifølge aktor, at tiltalte fremsatte disse grove truslene anonymt. Det er skjerpende fordi fornærmede ikke aner hvem som sitter bak, og vet ikke gjennomføringskapasiteten til vedkommende som kommer med trusler.

Påtalemyndigheten mente tiltalte bør idømmes en fengselsstraff på 75 dager.

Forsvarer poengterte i sin sluttprosedyre at tiltalte nektet straffeskyld for å ha fremsatt grove hatfulle ytringer , men han innrømmer at han hadde opptrådt på en kritikkverdig måte. Videre trakk forsvarer frem at det ikke var ført bevis for at tiltataltes motivasjon var rasistisk betinget. Helt til slutt i sin prosedyre ba forsvarerern om at retten måtte vektlegge tiltaltes personlige psykiske problemer. Den tiltalte har søkt om hjelp fra lege og psykolog til sinnemestring, og at han  har hatt det vanskelig i livet. Hvis det skulle bli en form for straff har tiltalte har sagt seg villig til å godta samfunnsstraff.

Dommeren avsluttet behandlingen av saken, og dom ventes å komme i slutten av uke 12 i 2021.