Regjeringen foreslår å doble potten til den nasjonale transportplanen for 2022-2033. Foto: Skjermdump fra regjeringens pressekonferanse.

Vil bruke 1200 milliarder på samferdsel

Regjeringen fortsetter storsatsingen på motorvei. Nasjonal transportplan 2023-2033 ble lagt fram i dag.
Fredag, 19 mars, 2021 - 14:22

Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste tolv årene. Av dette er 123 milliarder bompenger. Dette kommer frem i Nasjonal transportplan for årene mellom 2022 og 2033.

Slik er pengene fordelt:

Riksveier: 510 milliarder kroner

Fylkesveier: 52 milliarder kroner

Jernbane: 393 milliarder kroner

Kystforvaltning: 33 milliarder kroner

Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner

Lufthavner: 5 milliarder kroner

Satsinger på tvers: 3 milliarder kroner

Hvert fjerde år legger regjeringen fram en ny nasjonal transportplan (NTP). Sist gang ville regjeringen bruke 1064 milliarder de neste tolv årene.

Økningen fra forrige NTP var nesten doblet. I 2013, da regjeringen overtok, var samferdselbudsjettet på rundt 40 milliarder kroner. i 2021 er det på over 80 milliarder.

– Regjeringens satsning på samferdsel er en satsning på økt verdiskapning, på større frihet og mulighet for flere. Dette er tydelig også i ny nasjonal transportplan for de neste 12 årene, sier statsminister Erna Solberg. 

Videre peker hun på at regieringen har bygget over 800 kilometer vei de to siste årene. Det er 200 kilometer vei som enten er under bygging eller er klare for byggestart. Videre at de har fått til til betydelige reisereduksjoner på viktige veistrekninger.

– Alle kilometerene med vei som er åpnet de siste to årene er tydelige resultater av denne regjeringens samferdselspolitik. Vi har satset på å bygge ut veier i Norge; både raskere og billigere, forteller Solberg.

Hun sier at det økonomiske handlingsrommet vårt kommer til å bli mindre fremover, men at satsningen på samferdsel fortsatt vil ligge på et høyt nivå. 

Planen som nå er lagt frem er ikke bindende, og regjeringen må få gjennomslag i stortinget for å gjennomføre den foreslåtte nasjonale transportplanen. Men på Stortinget stormer det i alle retninger.

Kritisk til bygging av vei

Guri Melby fortsetter med å si at ny transportplan også skal bidra til at vi når klimamålene våre.

– Med de reduksjonene som er skissert i klimaplanen så ligger vi omtrent an til å halvere utslippene i transporsektoren i 2030 når vi sammenligner med 2005.

SV, MDG og Rødt slakter planen for å ikke være klimavennlig. De var kritiske til planen allerede før den ble lagt fram.

– I stedet for å gi en plan for hvordan vi skal halvere klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, så videreføres FrPs motorveimani som vil gi mer trafikk og økt klimautslipp, sier Arild Hermstad i MDG.

De mener også at regjeringens transportplan er en planlagt naturkatastrofe.

– Det er forbløffende å se hvor mye de store partiene fra begge sider av den politiske midtstreken aksepterer av arvede sannheter om motorveienes fortreffelighet. Det går på autopilot at bygging av nye motorveier er genialt uansett. Jeg hadde håpet og forventet et mer moderne og oppdatert syn med tanke på de truslene vi står foran når det gjelder både klima og natur, sier Arne Nævra fra SV, som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.